SZKOLENIE O FUNDUSZACH POMOCY WZAJEMNEJ

 Szkolenie w Żegocinie.

Szkolenie w Żegocinie.
Szkolenie w Żegocinie.

    26 października 2007 r. miało miejsce w Żegocinie spotkanie szkoleniowe poświęcone tworzeniu i funkcjonowaniu funduszów pomocy wzajemnej w miejscowościach korzystających z projektów Fundacji HPI. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, a na zajęcia przybyło około 20 osób z terenu całej Polski, m. in. z Ryglic, Popielowa, Pieszkowa, Śmigla, Sanoka, Żegar. Z uczestnikami szkolenia spotkał się także Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, który powiedział kilka zdań o Gminie, a także Stowarzyszeniu i działającym przy nim Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Jerzy Błoniarz przewodzi obecnie komisji, dokonujących przydziału pożyczek. Obecne były także panie z biura HPI w Warszawie: Joanna Cichocka i Katarzyna Lubczyńska-Saffell - koordynatorka projektów HPI w Polsce.
    Fundusz Pomocy Wzajemnej - to instytucja stosunkowo nowa, ale nawiązująca do Kas Stefczyka. Były to wiejskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, które skupiały drobnych rolników. Ich zadaniem było zbieranie oszczędności członków, a następnie udzielanie im kredytów. Pierwszą spółdzielnię tego typu założył w 1890 r. w Czernichowie pod Krakowem tamtejszy nauczyciel historii Franciszek Stefczyk; po jego śmierci w 1924 r. kasy te nazwano jego imieniem. 
    Mówił o tym prowadzący to szkolenie Jan Marcinek - prezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości - organizacji, która jako jedna z pierwszych w Polsce zorganizowała własny Fundusz Pożyczek Wzajemnych, w pewnym zakresie wzorowany na Kasach Stefczyka. Żegociński Fundusz powstał w roku 1997, a dużą rolę w jego powstaniu i rozwoju miał ŚP. ksiądz Antoni Poręba. Fundusz utworzyło kilka osób. Dziś ma się on bardzo dobrze, zrzesza już około 300 osób, które pożyczają sobie pieniądze na bardzo korzystnych warunkach (niskie oprocentowanie, łatwy dostęp). Należy dodać, że z pożyczki (obecnie w wysokości do 30 tys. zł) można skorzystać  jedynie będąc członkiem tego funduszu i mając już wpłaconych przynajmniej 6 miesięcznych wkładów). Jan Marcinek przedstawiła zasady funkcjonowania FPW. Odpowiedział na wiele pytań skierowanych do niego przez uczestników szkolenia. W latach 1998 - 1999 żegociński Fundusz wsparty był projektem HPI "Mikrofundusz dla rodzin rolniczych z gminy Żegocina".
    Informacji prawnych udzielił pracujący dla żegocińskiego Stowarzyszenia radca prawny - pan Wacław Rachwalski. Swoimi doświadczeniami dzieliły się także osoby, które również podobne fundusze prowadzą u siebie.
Pan Stanisław Izydorczyk z Popielowa (woj. opolskie) mówił o ich Funduszu Pożyczek Wzajemnych działającym przy tamtejszym Kółku Rolniczym. Należy do niego około 40 osób. W I półroczu 2007 roku udzielili pożyczek 9 osobom na łączną kwotę 40.800 zł. Czas oczekiwania na realizacje pożyczki jest tam krótki i wynosi tylko około 1 miesiąca.
    Znacznie większą ilość osób, bo około 120 rodzin
korzysta z Funduszu Pożyczek Wzajemnych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Gminie Ryglice. Andrzej Marcinek - szef tej organizacji - poinformował, że ich Fundusz powstał w 2002 roku i nosił pierwotnie nazwę Kapitał Pomocowy w Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej. Opierał się na bazie własnego kapitału Stowarzyszenia i był systematycznie zasilany poprzez składki udziałowe członków. W roku 2006 Kasa ta weszła w sieć kas pomocowych zarządzanych przez SRGiWP w Żegocinie, otrzymała wtedy środki z HPI i przekształciła się w Fundusz Pożyczek Wzajemnych. Członkowie tego Funduszu mogą brać obecnie korzystnie oprocentowane pożyczki w wysokości do 6 tys. zł.
    Wypowiadający się w dyskusji członkowie żegocińskiego Funduszu Pożyczek Wzajemnych (Tadeusz Olszewski, Krzysztof Guzik), a także Jan Marcinek zwracali uwagę na kilka ważnych dla dobrego funkcjonowania tego typu funduszy spraw. Podkreślali, że ważną sprawą jest, aby w grupie osób przydzielających pożyczki znalazły się lokalne autorytety, ktróre w każdym środowisku na pewno się znajdują. Istotne jest także to, aby pożyczek udzielać osobom, co do których można mieć przekonanie, że rzeczywiście potrzebują tej pomocy, a pożyczki będą systematycznie spłacać. Nie można też wyrobić przekonania o takim trakowaniu Funduszu Pożyczek Wzajemnych jak banków - bo sami członkowie funduszu wpłacając co miesiąc daną kwotę pieniędzy (wkład) nie będą mieć od niego odsetek; wpłacają go po to, aby pomóc innym, a może kiedyś i samemu sobie.
    Niektórzy uczestnicy szkolenia nie do końca byli przekonani do tego, że tak można w lokalnych społecznościach działać. Jednak można, o czym świadczy funkcjonowanie żegocińskiego FPW. W dziesięcioletniej już historii Funduszu nie przydarzyła się ani jedna nietrafiona pożyczka. Spłacalność jest stuprocentowa. Liczba osób, które korzystają z wzajemnych pożyczek ciągle rośnie. Dziś to już nie tylko mieszkańcy Gminy Żegocina, ale także gmin sąsiednich.

Szkolenie w Żegocinie. Szkolenie w Żegocinie.
Szkolenie w Żegocinie. Szkolenie w Żegocinie.
Szkolenie w Żegocinie. Szkolenie w Żegocinie.

    Doświadczenia, zebrane podczas prowadzenia FPW  w Żegocinie, spowodowały, że w roku 2006 Fundacja HPI dała środki na realizację projektu "Sieć funduszy lokalnych szansą na rozwój dla gospodarstw z projektów HPI".  Jest to czteroletni projekt, a SRGiWP w Żegocinie jest jego koordynatorem. Celem projektu jest stworzenie sieci funduszy pożyczkowych na przykładzie Żegociny. 29 listopada 2005 r. zostało przeprowadzone w Żegocinie pierwsze szkolenie tego projektu. Szkolenie w dniu 26 października 2006 r. było kolejnym już spotkaniem uczestników tego projektu. Uczestnicy szkolenia zgodnie twierdzili, że dowiedzieli się wielu pożytecznych rzeczy i nabrali przekonania, że warto w ich społecznościach takie własne fundusze utworzyć.

[wstecz]