NAGRODY WÓJTA GMINY ŻEGOCINA DLA NAUCZYCIELI

Wręczenie nagród Wójta Gminy Żegocina dla nauczycieli. Wręczenie nagród Wójta Gminy Żegocina dla nauczycieli.

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek i kierowniczka Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Helena Pączek zaprosili dyrektorów placówek oświatowych oraz wyróżnionych Nagrodami Wójta nauczycieli na okolicznościowe spotkanie, które odbyło się 16 października 2007 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie.
    W swoim wystąpieniu gospodarz spotkania - Wójt Jerzy Błoniarz - wiele ciepłych słów mówił o pracy dydaktyczno - wychowawczej i osiągnięciach nauczycieli pracujących na terenie Gminy Żegocina. Uznał, że osiągane w zewnętrznych badaniach wyniki nauczania są bardzo dobre. Pochwalił nauczycieli za pracę pozalekcyjną i zaangażowanie społeczne. Przeprosił, że nie mógł nagrodzić wszystkich wyróżniających się w tej pracy. Wykorzystując wszystkie posiadane na ten cel środki Wójt nagrodził za wyróżniającą pracę dydaktyczno - wychowawczą 8 nauczycieli - panie: Lucynę Nowak - nauczycielkę PSP w Bytomsku, Agatę Flaga i Katarzynę Sutor - nauczycielki Zespołu Szkół w Żegocinie, Bożenę Banaś - nauczycielkę PSP w Żegocinie, Wiesławę Kruczyńską - Stary - nauczycielkę Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, Małgorzatę Machaj - nauczycielkę Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej i Urszulę Wiśniowską - dyrektorkę Publicznego Przedszkola w Żegocinie oraz pana Romana Nożkiewicza - nauczyciela Zespołu Szkół w Rozdzielu.

Wręczenie nagród Wójta Gminy Żegocina dla nauczycieli. Wręczenie nagród Wójta Gminy Żegocina dla nauczycieli.
Wręczenie nagród Wójta Gminy Żegocina dla nauczycieli. Wręczenie nagród Wójta Gminy Żegocina dla nauczycieli.

      Podczas tego spotkania pani wizytator Halina Olszewska przekazała na ręce pani dyrektor PSP w Żegocinie Anny Rogala podziękowania za wieloletnią pracę dla poprzedniego dyrektora tej placówki - pana Jana Adamskiego.

Wręczenie nagród Wójta Gminy Żegocina dla nauczycieli.

Uczestnicy spotkania, podczas którego wręczone zostały Nagrody Wójta Gminy Żegocina.

[wstecz]