OCENA PROGRAMÓW HPI

Ocena programu "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina"

Ocena programu "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina"
Ocena programu "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina" Ocena programu "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina"
Ocena programu "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina"

    Na terenie Gminy Żegocina ze środków amerykańskiej fundacji Heifer Project International realizowane były i są trzy projekty: "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej" (już zakończyło się jego finansowanie) i "Rozwój pszczelarstwa w Gminie Żegocina", który obecnie trwa. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, które zajmuje się realizacją tych projektów, otrzymało także finansowe wsparcie dla utworzonego w 1997 roku Funduszu Pożyczek Wzajemnych.
     W dniach 25 i 26 października przebywały w Żegocinie panie: Katarzyna Lubczyńska-Saffell i Joanna Cichocka - koordynatorki projektów z ramienia HPI Poland. W pierwszym dniu pobytu spotkały się z beneficjantami dwóch pierwszych projektów tj. pszczelarzami oraz rolnikami - hodowcami krów. Podczas debaty prowadzonej przez panią Joannę Cichocką dokonano oceny realizacji tych projektów pod kątem celów, jakie stawia przy realizacji projektów amerykańska fundacja, od 1992 roku działająca także w Polsce. Beneficjanci bardzo pozytywnie wypowiadali się o pozytywnych skutkach wdrożenia tych projektów. Rozpatrywano aż 12 aspektów tej sprawy, m. in. wpływ na ekologię, podniesienie poziomu wiedzy rolniczej, wzrost zaangażowania, współodpowiedzialność itp.

Ocena programu "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej w Gminie Żegocina". Ocena programu "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej w Gminie Żegocina".

Ocena programu "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej w Gminie Żegocina".

Ocena programu "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej w Gminie Żegocina".

Ocena programu "Rozwój pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej w Gminie Żegocina".

   Z różnych form pomocy ze strony amerykańskiej fundacji Heifer Project International, działającej od 1944 roku i posiadającej środki z darowizn amerykańskich społeczności skorzystało do tej pory ponad 8 mln rodzin z ponad 125 krajów świata. Obecnie dysponuje ona budżetem w wysokości około 100 mln dolarów i realizuje ponad 150 projektów. W Europie Środkowej i Wschodniej HPI działa od 15 lat.   Za wzorową realizację misji, HPI USA otrzymała w 2004 r. prestiżową nagrodę Fundacji C. Hiltona, najwyższe wyróżnienie dla organizacji pozarządowych działających na świecie.

[wstecz]