JERZY BŁONIARZ NA XII KRAJOWYM ZJEŹDZIE ZOSP RP

XII Krajowy Zjazd ZOSP RP.  XII Krajowy Zjazd ZOSP RP.
Centrum Expo XXI - miejsce obrad XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP. Jerzy Błoniarz w sali obrad.

     W niedzielę 30 września w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wśród delegatów był, jako jedyny reprezentant powiatu bocheńskiego, Jerzy Błoniarz z OSP w Żegocinie, który na ostatnim zjeżdzie wojewódzkim ZOSP RP ponownie został wybrany na funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Honorowego i jednocześnie na delegata z województwa małopolskiego.
     Przed rozpoczęciem Zjazdu delegaci uczestniczyli w polowej mszy świętej. Potem rozpoczęły się trwające kilka godzin obrady, z przerwą na obiad. Zjazd dokonał podsumowania działań Związku OSP RP w latach 2002 - 2007. W swoim wystąpieniu Prezes Waldemar Pawlak poinformował o realizacji postanowień poprzedniego Zjazdu, który odbył się w październiku 2002 roku i Zjazdu Nadzwyczajnego z marca 2004 roku. Miniona kadencja przyniosła kilka istotnych zmian w ochotniczym pożarnictwie, m.in.:wprowadzenie zmian do statutu i uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Ze sprawozdania złożonego przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka wynika, iż w Polsce jest ponad 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających ponad 500 tys. ochotników. Uczestniczyli oni w 1.965.531 akcjach ratowniczych.
    Dyskutanci zwracali uwagę na kilka ważnych dla strażackiego ruchu spraw, m. in. wypłacania ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, konieczność zaktywizowania pracy z młodzieżą, podkreślali kulturotwórczą rolę orkiestr strażackich, mówili o roli kapelanów jednostek, wyjazdach młodych strażaków za granicę, uznawali za konieczne większą ilość ćwiczeń z zakresu musztry, mówili o możliwości korzystania ze środków unijnych. Chwalono dobre przygotowanie materiałów zjazdowych, a krytykowano brak przedstawicieli Rządu RP na Zjeździe.
   Ustępujące władze uzyskały absolutorium. Delegaci dokonali wyboru nowych władz. Jednogłośnie powierzono funkcję Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP na kadencję 2007-2012 Waldemarowi Pawlakowi. W Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP województwo małopolskie reprezentować będą:  Czesław Kosiba (Prezes ZOW ZOSP), Edward Siarka Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie). Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani także: Józef Cholewka (sekretarz ZOW ZOSP RP w Krakowie) i Zygmunt Szopa (Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Krakowie). W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano druha Henryka Migacza, a   Arkadiusz Fularski (OSP Proszowice) wszedł w skład Głównego Sądu Honorowego. Do Zarządu Głównego wybrani zostali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze Związkiem organizacji i instytucji, m. in. abp Sławoj Leszek Głódź, Adam Struzik (ze Związku Województw RP), Krystyna Ozga (z Poselskiego Zespołu Strażaków), bryg. Marek Kubiak (z Komendy Głownej PSP).  Zjazd zaszczyciły delegacje zagraniczne: Przewodniczący CTIF Walter Egger, Prezes czeskich ochotników Karl Richter, wiceprezes niemieckiego związku Ralf Ackerman, wiceprezes słowackiego związku Vendelin Horvat oraz delegacja węgierska.

XII Krajowy Zjazd ZOSP RP. XII Krajowy Zjazd ZOSP RP.
Polowa msza święta.
XII Krajowy Zjazd ZOSP RP. XII Krajowy Zjazd ZOSP RP.
Sala obrad XII Zjazdu Krajowego ZOSP RP. Goście Zjazdu.
XII Krajowy Zjazd ZOSP RP. XII Krajowy Zjazd ZOSP RP.
Część delegatów województwa małopolskiego. Dyskusja zjazdowa.
XII Krajowy Zjazd ZOSP RP. XII Krajowy Zjazd ZOSP RP.
Przemawia Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Delegaci z Małopolski z Prezesem W. Pawlakiem.

    Zjazd dokonał nowelizacji Statutu Związku OSP RP. Przyjęto program działania na najbliższą kadencję oraz podjęto uchwałę o przerwaniu obrad Zjazdu na okres nie dłuższy niz 6 miesięcy. -  W tej kadencji będziemy obok działalności podstawowej rozwijali obszary nowoczesnych technologii, komunikacji, projekty europejskie i wiele innych inicjatyw, które tworzą bezpieczną i lepszą przyszłość dla Polaków i Polski - mówił prezes Waldemar Pawlak.
    Ten kierunek działania straży pożarnych będzie widoczny niebawem także w Gminie Żegocina. Ale o tym napiszemy innym razem.

[wstecz]