OBCHODY 89. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.
Akademia w Zespole Szkół w Żegocinie.

      Tegoroczne Święto Niepodległości, obchodzone w 89. rocznicę odrodzenia Państwa Polskiego po 123 latach zaborów, miało na terenie Gminy Żegocina należne odzwierciedlenie. W kościele parafialnym odprawiona została uroczysta suma w intencji Ojczyzny, a potem delegacje społeczności gminnej uczestniczyły w złożeniu kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu wojennym w Żegocinie. Już piątek odbyły się w szkołach uroczyste akademie, a w sobotę, w CKSiT spotkali się  uczestnicy Rajdu Młodzieżowego "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej", by tu uczestniczyć w wieczornicy poświęconej odzyskaniu niepodległości.

Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.
X. Młodzieżowy Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - na cmentarzu w Łąkcie Górnej i w CKSiT w Żegocinie.

     Sobotnie, wieczorne spotkanie w CKSiT w Żegocinie zgromadziło głownie uczestników X. Młodzieżowego Rajdu "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej", czyli młodziez szkół podstawowych i gimnazjów z terenu kilku gmin (Trzciana, Łapanów, Lipnica Murowana, Limanowa, Laskowa, Ujanowice). Obecni byli także wójtowie gmin Laskowa (pani Stanisława Niebylska) i Żegocina (pan Jerzy Błoniarz). Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w obronie Ojczyzny. Oparty na wierszach i tekstach źródłowych z czasów I wojny światowej i II Rzeczpospolitej program artystyczny zaprezentowała grupa artystów krakowskich: Joanna Wójtowicz, Marta Honzatko, Marek Mateusz Chudziński. Później cała sala śpiewała pieśni, wśród których nie mogło zabraknąć pieśni legionowych.

Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.
Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.  Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.
Nabożeństwo w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Żegocinie.

     Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, tradycyjnie już zamówioną przez żegociński samorząd, koncelebrowali księża: Leszek Dudziak - proboszcz oraz Michał Smolik. W nawie głównej kościoła zgromadziły się poczty sztandarowe szkół z terenu parafii, ochotniczych straży pożarnych z Bełdna, Bytomska, Rozdziela i Żegociny oraz Gminy Żegocina. Teksty modlitw czytali radni oraz Sekretarz i Wójt Gminy. Homilię o treściach religijno - patriotycznych wygłosił ks. Roman Łagosz. Nabożeństwo uświetniła gra Orkiestry Dętej CKSiT w Żegocinie oraz śpiew grupy wokalnej "Oaza".
     W końcowej części nabożeństwa przemówił ks. proboszcz Leszek Dudziak. W swoim wystąpieniu poinformował m. in. o uroczystości "Katyń - Pamiętamy", która miała miejsce 9 i 10 listopada 2007 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie.  Głównym elementem obchodów był pośmiertny awans ponad 14 tys. polskich jeńców wojennych zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Twerze. Ich nazwiska zostały publicznie odczytane. Pierwsze 32 nazwiska i ostatnich 30 nazwisk odczytał prezydent Lech Kaczyński. Ksiądz proboszcz poinformował, że wśród odczytanych i awansowanych był starszy posterunkowy z Żegociny Władysław Imiałek, o którym do tej pory nie pamiętało się w Żegocinie.

Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.
Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.
Uroczystość na cmentarzu wojennym w Żegocinie.

   Po sumie poczty sztandarowe oraz sołtysi i radni, a także delegacje uczniów udały się w szyku, prowadzonym przez Władysława Zatorskiego - Komendanta Gminnego ZOSP w Żegocinie na cmentarz wojenny, gdzie centralnym pod pomnikiem, pełniącym także funkcję ołtarza polowego złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze, a minutą ciszy oddano hołd bojownikom o niepodległość Polski, pochowanym na żegocińskim cmentarzu parafialnym, jak również na wszystkich cmentarzach rozsianych po całym świecie.

Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości.
Tablice nagrobne żołnierzy z terenu gminy poległych za Ojczyznę.

   Na żegocińskim cmentarzu parafialnym jest tych grobów kilkanaście. Spoczywają tu m. in. żołnierze legionowi (np. Jakub Juszczyk), uczestnicy wojny polsko - bolszewickiej (kpt. Wojciech Wrona), kampanii wrześniowej (np. Leon Rosiek), żołnierze spod Monte Cassino (np. Ludwik Cempura), uczestnicy Powstania Warszawskiego (np. Franciszek Juszczyk). Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy dokona niebawem inwentaryzacji tych grobów i spróbuje uzyskać jak najwięcej informacji o pochowanych tu osobach.

[wstecz]