WIECZÓR ŻEGOCIŃSKIEJ POEZJI

Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej.

    Ziemia żegocińska słynie z artystów ludowych, wśród których jest wielu poetów. To m. in. Anna Łękawa, Albina Sroka, Józef Wróbel i obecna na spotkaniu Maria Juszczyk. Ich wiersze przypomnieli uczniowie klas III - VI żegocińskiej szkoły podstawowej, którzy na wieczorek poetycki w dniu 27 listopada 2007 r. zaprosili swoich rodziców. Uczniowie przygotowywali się do występu podczas zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez autorki scenariusza - panie Annę Maurer i Katarzynę Janiczek. 

Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej. Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej.

    Przybyłych do czytelni szkolnej biblioteki rodziców oraz gości specjalnych (poetka - pani Maria Juszczyk, Wójt Gminy Jerzy Błoniarz) powitała dyrektorka PSP w Żegocinie pani Anna Rogala. W swoim wprowadzeniu do występu uczniów zacytowała fragment wiersza Józefa Wróbla pt. "Moja mała Ojczyzna", który to fragment stanowił także element scenografii: "Wiosko Ty moja miła, tu na Twym łonie wiersz składam, serce mi wzmacnia Twa siła, wdzięcznym umysłem dziś władam".
    Poetycki wieczorek podzielono na dwie części. W pierwszej uczniowie przedstawili sylwetki wybranych poetów ziemi żegocińskiej (Albiny Sroka, Anny Łękawa, Józefa Wróbla i Marii Juszczyk) oraz recytowali ich charakterystyczne wiersze.

Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej. Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej.
Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej. Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej.
Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej. Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej.

     Druga część programu - to montaż wierszy dobranych według problematyki utworów, przeplatanych piosenkami, przy śpiewie których akompaniowała pani Anna Maurer. Uczniowie recytowali najpierw wiersze sławiące piękno żegocińskiej przyrody, potem wiersze związane z ważnymi dla tutejszej społeczności wydarzeniami (okupacja, powódź 1997 roku itp.), wreszcie utwory o tematyce religijnej oraz zawierające pouczające treści. Ostatnim recytowanym utworem była "Ballada o Żegocinie", autorstwa zmarłego w kwietniu 2005 roku poety z Rozdziela - Józefa Wróbla. Całość prezentacji zamknięto ramami zwrotek "Poloneza żegocińskiego", do którego muzykę napisała pani Anna Rogala. Długie i głośne brawa widzów na zakończenie występów świadczyły o tym, że program bardzo się podobał. Autorki scenariusza i popisy uczniów docenił również w swoim przemówieniu Wójt Gminy - pan Jerzy Błoniarz, który złożył uczniom obietnicę ufundowania wycieczki, a paniom - opiekunkom wręczył kwiaty i pogratulował pomysłu oraz udanej, artystycznej imprezy.
    Wzruszona była także obecna na spektaklu pani Maria Juszczyk, autorka kilku przedstawionych wierszy, która w podzięce za program sama wyrecytowała z pamięci jeden ze swoich wierszy.

Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej. Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej.
Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej. Wieczór poezji poetów ziemi żegocińskiej.

    Zanim rodzice i pozostali goście rozeszli się do domów, mogli jeszcze oglądnąć prace plastyczne uczniów przedstawiające piękno żegocińskiego krajobrazu, wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

[wstecz]