MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA W ŻEGOCINIE

Widok przedszkola w 2004 roku. Widok przedszkola w listopadzie 2007 roku.
Widok przedszkola w 2004 roku. Widok przedszkola w listopadzie 2007 roku.

    Przedszkole w Żegocinie istnieje od 1947 roku. To pierwsze zostało utworzone przy żegocińskiej parafii i finansowane było przez "Caritas". Kierownictwo przedszkola zostało powierzone Małgorzacie Lubojańskiej. Od 1961 roku przedszkolem, które znajdowało się w miejscu, gdzie obecnie jest Dom Parafialny, kierowała pani Zofia Wach. To w okresie jej pracy, w latach siedemdziesiątych wybudowano w pobliżu szkoły obecny budynek przedszkola. Płaski dach tego  obiektu od początku stwarzał wiele problemów; często przeciekał, a zimą trzeba było z niego usuwać śnieg, aby stropodach nie wygiął się. Dopiero w tym roku dokonano całkowitej zmiany konstrukcji dachowej, z płaskiego na spadzisty, kryty blachą. Remont tego dachu, zaprojektowanego przez inż. Jacka Krawczyka, trwał od 6 września do 15 listopada i kosztował ponad 105 tys zł. Przeprowadzały go firmy: "Ciesielstwo" - pana Andrzeja Kępy z Bytomska i "Kominus - Systemy Budowlane" z Łężkowic.

 Przedszkole - rok 2004. Przedszkole - 3.09.2007 r.
Przedszkole - 20.05.2004. Przedszkole - 3.09.2007 r.
 Przedszkole - 15.09.2007. Przedszkole - 17.10.2007 r.
Przedszkole - 15.09.2007 r. Przedszkole - 17.10.2007 r.

    Z tej inwestycji, odebranej 22 listopada 2007 roku, bardzo cieszy się obecna dyrektorka Publicznego Przedszkola w Żegocinie - pani Urszula Wiśniowska oraz jej podopieczni z dwóch oddziałow - 52 dzieci w wieku 3 - 6 lat i współpracownicy: 3 nauczycielki - panie mgr Joanna Kukla, Joanna Sroka, Ewa Dębosz; pomoc nauczyciela - pani Zofia łękawa, intendentka Stnisława Krawczyk, kucharka - Helena Pączek, pomoc kuchenna - Maria Maliszczak, woźna - Grażyna Kukla. Placówka dysponuje rocznym budżetem w wysokości około 340 tys. zł, na który składają się środki przeznaczone z budżetu gminy, a także opłaty rodziców.  W ostatnim czasie, dzięki pieniądzom pozyskanym z GOPS w Żegocinie zakupiono część niezbędnego sprzętu dla kuchni przedszkola.

 Sala przedszkola w Żegocinie. Sala przedszkola w Żegocinie.
Zajęcia z dziećmi odbywają się w dwóch salach żegocińskiego przedszkola.

    Wybudowanie nowego dachu - to nie wszystko, co trzeba tutaj zrobić. Już z daleka widać, że potrzebna jest nowa elewacja budynku. Konieczne jest także dokończenie wymiany okien.  Placówka funkcjonuje jednak normalnie, choć trzeba dodać, że nie wszystkie potrzeby w zakresie świadczenia usług przedszkolnych zostały zaspokojone. W kolejce do przyjęcia czeka bowiem jeszcze około 10 dzieci w wieku przedszkolnym.

[wstecz]