PODPISANE REMIZY

 Strażacy OSP w Ł±kcie Górnej podczas zakładania napisów.  Strażacy OSP w Ł±kcie Górnej podczas zakładania napisów.
Strażacy OSP w Ł±kcie Górnej podczas zakładania napisów.

    Do tej pory na budynkach strażackich remiz powieszone były jedynie małe czerwone tabliczki z nazw± jedostki OSP. Od pocz±tku listopada 2007 r. budynki remiz w Ł±kcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie zostały "opisane" dużymi, estetycznymi, z daleka widocznymi napisami z nazwami jednostek. Przed napisem umieszczono logo OSP, po nim herb Gminy Żegocina. Kosztowało to ponad 1500 zł, ale znacznie upiększyło budynki straży pożarnych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze ¶rodków żegocińskiego samorz±du, a projektantem i wykonawc± napisów był bocheńska FHU "Nawigator". Znaki zawiesili natomiast sami strażacy. W następnym roku podobne napisy i znaki zostan± zamontowane na dwóch pozostałych remizach - w Bełdnie i Bytomsku.

Remiza OSP w Ł±kcie Górnej. Remiza OSP w Ł±kcie Górnej.
Remiza OSP w Ł±kcie Górnej.
Remiza OSP w Rozdzielu. Remiza OSP w Rozdzielu.
Remiza OSP w Rozdzielu.
Remiza OSP w Żegocinie. Remiza OSP w Żegocinie.

Remiza OSP w Żegocinie.

[wstecz]