REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO W ŁĄKCIE GÓRNEJ

 Remontowany jest budynek nr 3 Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Dyrektor Szkoły pan Jan Rosiek dogląda prac remontowych.
Remontowany jest budynek nr 3 Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Dyrektor Szkoły pan Jan Rosiek dogląda prac remontowych.

     Kompleks Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej składa się z kilku budynków odkupionych od krakowskiej "Chemobudowy", która w podworskim parku w Łąkcie Górnej wybudowała swój letni ośrodek wypoczynkowy. Naukę rozpoczęto tu w 1990 roku, po uprzednim dostosowaniu obiektów na potrzeby szkoły. Adaptacja nie była jednak pełna. Aby dostosować sale lekcyjne i całe budynki (w jednym mieszczą się dwie klasy) do obecnych wymagań w zakresie BHP, trzeba je remontować.
    Cząstkowy remont (sanitariatów) zrobiono już w budynku nr 4. Natomiast kompleksowy remont robiony jest właśnie w budynku nr 3, w którym uczą się klasy: czwarta i piąta szkoły podstawowej.  - Nie chodzi tylko o estetykę pomieszczeń, ale także szerokość przejść, wymianę posadzek, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, poprawę oświetlenia. Te czynniki spowodowały konieczność przeprowadzenia remontów we wszystkich budynkach szkolnych - informuje dyrektor szkoły pan Jan Rosiek.
     Ekipa remontowa Firmy Budowlanej "Gurgul" z Limanowej pracuje rzetelnie i na początku grudnia br. uczniowie powrócą do swych sal i z pewnością czuć się będą , jak w nowej szkole.

Prace remontowe w budynku nr 3 Prace remontowe w budynku nr 3
Prace remontowe w budynku nr 3 wykonuje Firma Budowlana "Gurgul" z Limanowej.

    - W przyszłym roku planujemy remont kolejnych dwóch budynków. Wystąpiliśmy już o środki do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Krakowie, gdzie pod hasłem dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo przecież mamy oddziały integracyjne w szkole, będziemy wykonywali prawie ten sam zakres prac remontowych. Prace, które wykonywane są w budynku nr 3, już te wymagania spełniają. Trwają w ciągu roku szkolnego, ze względu na montaż finansowy. Remont wykonywany jest bowiem zarówno ze środków samorządu, jak i budżetu państwa, w proporcji 50 na 50%. Wniosek , o ile dobrze pamiętam pan Wójt złożył w kwietniu, ale środki z budżetu państwa spłynęły do gminy późno i dlatego prace można wykonywać dopiero teraz. Drugim czynnikiem była sprawa wyboru dobrego wykonawcy, o którego dzisiaj trudno. Łączny koszt tej inwestycji to kwota ponad 33 tysiące złotych - poinformował dyrektor szkoły.  
    Przypomnijmy także, że w kompleksie szkolnym wykonano już poprzednio kilka usprawnień. Wybudowano chodniki z kostki brukowej, zmodernizowano na gazowe system ogrzewania budynków oraz wymieniono sieć wodociągową. Kończy się także kolejna inwestycja, jaką jest budowa boiska o sztucznej nawierzchni, ale o tym piszemy na innej stronie.

[wstecz]