PRZEDWIGILIJNE SPOTKANIE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI PSP W ŻEGOCINIE

Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.

Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.

    Wigilia w języku łacińskim oznacza czuwanie, nocną straż, a w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. W tym roku przypadnie ona na poniedziałek. Dlatego już w piątek - 21 grudnia 2007 r. przedwigilijne spotkania opłatkowe odbywają się w szkołach i zakładach pracy.
    O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej spotkali się uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie. Pomysł samorządu szkolnego na tę uroczystość był dosyć oryginalny. Salę przyozdobiło kilka choinek, a na rozstawionych stołach przygotowano jedzenie. Pod centralną choinką umieszczono paczki, w których złożono dary przekazane przez uczniów na rzecz osób potrzebujących.

   
Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie. Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.

   Inaczej też niż zwykle zaczął się ten wigilijny apel. Wprawdzie przewodnicząca samorządu Magda Hejmo zameldowała pani dyrektor Annie Rogala młodzież szkolną gotową do rozpoczęcia apelu, ale zamiast hymnu szkoły, nakazała zaśpiewać kolędę "Wśród nocnej ciszy". - Zgromadziła nas dziś na apeli Wigilia Szkolna. Wigilia w jeżyku łacińskim oznacza czuwanie, nocną straż. Czuwajmy zatem wszyscy razem. Pójdźmy śladem pasterzy do Betlejem, spotkajmy tam królów, aniołów. Wspólnie powitajmy maleńkiego, zmarzniętego Króla w objęciach swej mamy. Uwierzmy, że narodził się naprawdę, w dziurawej szopie, wśród bydląt i pasterzy, pozwólmy niech narodzi się w naszych sercach, byśmy zrozumieli, ze nie jest ważne -" mieć" lecz - " być" - powiedziała przewodnicząca samorządu uczniowskiego, po czym wspólnie z kolegą z samorządu Dominikiem Dudkiem złożyli nauczycielom i zaproszonym gościom świąteczne życzenia, a ich koleżanki ubrane w białe stroje aniołków podarowały im świąteczne upominki.

Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie

     Czasy narodzin Jezusa przypomniały zebranym jasełka, zaprezentowane przez grupę uczniów z klasy trzeciej. Ich uzupełnieniem były dwie piosenki. Pierwszą - "Świeć gwiazdeczko" z repertuaru "Arki Noego" zaśpiewał chór aniołów wsparty trzema królami, drugą w języku angielskim "We Wish You A Marry Christmas" grupka uczennic.

Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie
 Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie. Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.
Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie. Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.
    Kolejnym elementem szkolnej uroczystości było wręczenie nagród laureatom dwóch konkursów: na najładniejsze ozdoby choinkowe i bombki oraz konkursu o Świętym Mikołaju. Wyjątkowo liczne nagrody wręczały panie: Anna Rogala i Anna Maurer. Tę część spotkania zakończyło krótkie przemówienie pani dyrektor Anny Rogala, która podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowane prezentacje oraz złożyła życzenia: "Życzę Wam wszystkim, żeby Pan Jezus narodził się w Waszych sercach - tak naprawdę, żeby ciepło betlejemskiej szopki odnowiło w nas wszystkich wiarę, nadzieję i miłość, a gwiazda betlejemska, która prowadziła trzech mędrców do szopki oświetlała nam nieznane drogi nowego - 2008 roku".
Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie. Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.
Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie. Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.

   Po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego - Ewangelii wg Łukasza, modlitwie i pobłogosławieniu opłatków przez księdza katechetę Janusza Psonaka, pani dyrektor rozdała opłatki przedstawicielom wszystkich klas, a ci z kolei swoim koleżankom i kolegom. Kolęda "W żłobie leży" zakończyła tę część spotkania. Rozpoczęło się składanie życzeń z udziałem wychowawców klas i ich wychowanków. Odbywało się to już przy udekorowanych świątecznie i zastawionych jedzeniem stołach.

Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie. Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.
Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie. Przedwigilijny apel w PSP w Żegocinie.
    Kiedy już zakończyło się to opłatkowe spotkanie uczniów i nauczycieli, a młodzież szkolna udała się do domów, zebrali się jeszcze wszyscy pracownicy szkoły i zaproszeni goście, aby w gronie osób dorosłych połamać się opłatkiem i złożyć świąteczne oraz noworoczne życzenia. Spotkają się bowiem ponownie dopiero za rok, gdyż nauka zostanie wznowiona 2 stycznia 2008 roku, po przerwie świątecznej.

[wstecz]