W 26. ROCZNICĘ WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.

     Od kilku lat,   w kolejne rocznice wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbywają się różnego rodzaju uroczystości rocznicowe. Pod pomnikami i tablicami pamiątkowymi składane są kwiaty, w szkołach i zakładach pracy odbywają się rocznicowe akademie, w kościołach odprawiane są nabożeństwa itp. Także w szkołach Gminy Żegocina nie zapomniano o tej próbie zdławienia demokracji sprzed 26 lat.
     W tym roku centralnym miejscem rocznicowych obchodów był Zespół Szkół w Rozdzielu, gdzie 13 grudnia 2007 roku o godzinie 10.30, w sali gimnastycznej szkoły, rozpoczęła się  msza święta w intencji Ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego. Odprawił ją ksiądz proboszcz z Żegociny - Leszek Dudziak. On też wygłosił homilię. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy tego przedpołudniowego spotkania wysłuchali okolicznościowego programu artystycznego w wykonaniu młodzieży szkolnej. Jego scenariusz napisała pani Anna Chojnacka. 
      Ostatnią częścią tego kilkugodzinnego patriotycznego spotkania były wspomnień pana Zenona Duchnika z Piekiełka - internowanego 13 grudnia 1981 roku działacza limanowskiej "Solidarności". Opowiadał o początkach swojej działalności w "Solidarności", ale najdłuższy fragment jego wspomnień dotyczył pobytu kilkumiesięcznego okresu internowania. Zebrani mogli także oglądnąć autentyczne materiały z czasów podziemnej działalności NSZZ "Solidarność" zaprezentowane na specjalnej wystawie przygotowanej przez organizatorów. Pochodziły one ze zbiorów pan Duchnika oraz pani Alicji Adamczyk - Brózda.
      W imieniu zebranych w sali uczniów, mieszkańców Rozdziela, zaproszonych gości (radni, dyrektorzy szkół) księdzu proboszczowi oraz panu Zenonowi Duchnikowi podziękowała dyrektorka rozdzielskiej szkoły - pani Alicja Adamczyk - Brózda. 

 

Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu. Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.
Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu. Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.
Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu. Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.
Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu. Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.
Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu. Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.
Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu. Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.
Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu. Uroczystość w Zespole Szkół w Rozdzielu.

STAN WOJENNY

Gen. Wojciech Jaruzelski. ZOMO na ulicach.
Gen. W. Jaruzelski podczas odczytywania komunikatu o wprowadzeniu stanu wojennego. Oddziały ZOMO na ulicach.

     W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan wojenny, który trwał do 22 lipca 1983 roku. Miał zdławić NSZZ "Solidarność" i zapewnić utrzymanie władzy przez partię komunistyczną. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. Celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku przez "Solidarność". Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności". W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 70 tys. żołnierzy i 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów.
      Wprowadzeniu stanu wojennego towarzyszył szok społeczeństwa spowodowany na nieznaną dotąd skalę manifestacją siły. W czasie stanu wojennego straciło życie ponad 100 osób między innymi zabici zostali właśnie górnicy z kopalni "Wujek" w Katowicach. Internowano ponad trzy tysiące osób, a czasowo pozbawiono wolności ponad 10 tysięcy. Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie podziemnej działalności NSZZ "Solidarność", czy też samą przynależność do związku.

[wstecz]