MAJĄ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA

   Ceremonia wręczenia nagród. Ceremonia wręczenia nagród.
7.XII.2007 - Filharmonia Krakowska - Ceremonia wręczenia nagród.

     Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej zostało laureatem II miejsca w Małopolskim Projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia". 7 grudnia 2007 roku w Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczystość podsumowania projektu i wręczenia nagród. Wyróżnienia odebrała delegacja szkoły w składzie: dyrektor - pan Jan Rosiek, opiekunka projektu - pani Katarzyna Cygnarowicz oraz uczennica Anna Guzik. Towarzyszył im Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz.

   Gimnazjalistki ze swoimi podopiecznymi. Gimnazjalistki ze swoimi podopiecznymi.
Gimnazjalistki ze swoimi podopiecznymi.

   O realizacji tego projektu przez łąkieckie gimnazjalistki opowiada ich opiekunka - nauczycielka - pani Katarzyna Cygnarowicz. - O Małopolskim Projekcie "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" poinformował mnie pan dyrektor Jan Rosiek. Po krótkiej naradzie z gimnazjalistkami, do których był skierowany, postanowiliśmy włączyć się w jego realizację. Rozpoczęliśmy na początku wakacji poprzez wspieranie osób z upośledzeniem umysłowym przebywających na wakacjach w naszej szkole. Był to obóz rehabilitacyjno - wypoczynkowy Wspólnoty "Wiara i Światło". Dziewczynki włączały się w zajęcia, pomagały w przygotowywaniu posiłków, rozmawiały z nimi. Następnym działaniem był udział w loterii fantowej "Gorące Serca" organizowanej w Żegocinie z okazji "714. Urodzin Żegociny". Dochód z tej loterii przeznaczono na pomoc dla osób niepełnosprawnym, m. in. dla Maćka - ucznia naszej szkoły. który wymaga specjalistycznej opieki i ma zajęcia indywidualne w domu. Trzecim zadaniem, które będziemy nadal kontynuować - to pomoc osobom starszym poprzez odwiedzanie ich, pomaganie w zakupach itp. Obecnie taką pomoc świadczymy w trzech domach. Myślę, że cele tego projektu, a to głównie przygotowanie gimnazjalistów do niesienia pomocy innym, udało się nam zrealizować. Nasze działania prowadzone były przez sześć dziewczynek z gimnazjum. Najpierw napisałyśmy projekt, który wysłaliśmy do Tarnowa. Został zakwalifikowany do prezentacji, którą przedstawiliśmy w formie multimedialnej w listopadzie br. w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wśród 12 szkół nasz projekt znalazł się na drugim miejscu. Finał projektu miał miejsce w piątek - 7 grudnia 2007 roku. Zostaliśmy zaproszeni do Filharmonii Krakowskiej. Po przywitaniu osób tam zgromadzonych były przemówienia Marszałka Województwa Małopolskiego - pana Marka Nawary, Metropolitę Małopolskiego - kardynała Stanisława Dziwisza. Były też koncerty w wykonaniu uczniów z różnych szkół. Potem były wręczane nagrody. Dostaliśmy dyplom, a każda z gimnazjalistek dodatkowo nagrodę - odtwarzacz mp4 - relacjonuje opiekunka łąkieckiej grupy.

  Prezentacja wTarnowie. Prezentacja wTarnowie.
Prezentacja wTarnowie.

    Grupę wolontariuszek tworzą gimnazjalistki: Anna Guzik, Elżbieta Mróz, Aleksandra Guzik, Kinga Zyznawska, Sylwia Sajdak, Gabriela Bednarz. - Jak dowiedziałyśmy się o projekcie, nie od razy byłyśmy tym zachwycone. Ale jak zaczęliśmy działanie, zaczęło nas to coraz bardziej wciągać i interesować. Praca z ludźmi potrzebującymi pomocy daje nam satysfakcję i na pewno nie robiłyśmy tego, aby zdobyć nagrody - opowiada Elżbieta Mróz. - Pomagając starszym ludziom nie tylko wykonujemy różne prace typu: sprzątanie, zakupy, ale dużo rozmawiamy. Oni wspominają dawne czasy, przeżycia wojenne, co pozwala nam samym lepiej rozumieć historię - dodaje Kinga Zyznawska.

 Laureaci tegorocznej edycji projektu na estradzie Filharmonii Krakowskiej.  Pani K. Cygnarowicz i jej podopieczne.
Laureaci tegorocznej edycji projektu na estradzie Filharmonii Krakowskiej. Pani Katarzyna Cygnarowicz i nagrodzone gimnazjalistki.
Dyplom.

Kraków, dnia 7 grudnia 2007 r.


Dyplom

dla Gimnazjum w Zespole Szkół
w Łąkcie Górnej

Laureata II miejsca

Małopolskiego projektu

"Mieć wyobraźnię miłosierdzia"

przygotowującego uczniów gimnazjów

do niesienia pomocy potrzebującym

 

    Marszałek Województwa      Metropolita Krakowski           Małopolski
                 Małopolskiego                    Ksiądz Kardynał            Kurator Oświaty

    

     Niewątpliwy sukces uczennic i sukces wychowawczy szkoły w tegorocznej edycji Projektu, nie kończy działalności charytatywnej i wolontariackiej łąkieckiej młodzieży. Grupa się rozrasta i do działania deklarują się już chłopcy. - Chcemy naszą opieką otoczyć także dzieci z Afryki, głównie poprzez zbieranie pieniędzy na potrzeby misyjnej działalności Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Kasisi, w Zambii, które prowadzą tam Dom Dziecka - mówi Ania Guzik. 

    Najważniejszym celem programu jest przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, tworzenie w małopolskich szkołach podstaw wolontariatu oraz promowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych. Projekt "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" to odpowiedź na przesłanie Jana Pawła II apelującego o to, byśmy dawali świadectwo miłosierdzia i nieśli pomoc ludziom potrzebującym.
     Projekt "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" jest kontynuacją rozpoczętego w 2003 roku wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mającego na celu rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania osobą Jana Pawła II i jego nauką. - Chcielibyśmy, aby w cały proces wychowawczy wkomponowane były elementy związane z naszym dziedzictwem kulturowym, lokalnym patriotyzmem i edukacją regionalną. Postać Jana Pawła II i jego nauka mają w wychowywaniu młodego Małopolanina największe znaczenie. W całej historii samorządu lokalnego, czyli od roku 1999, zaangażowaliśmy ponad 20 tys. osób - uczniów i nauczycieli - w ten szeroko rozumiany aspekt wychowawczy - mówił podczas uroczystości Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.
     Podsumowując projekt "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i jednocześnie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Leszek Zegzda przypomniał słowa Jana Pawła II: "Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością".
    W ramach programu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" małopolska młodzież zrealizowała 144 projekty, które swoim zakresem obejmowały m.in. pomoc w integracji z dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi, pomoc osobom starszym, a także wspieranie akcji charytatywnych.
    Projekt "Mieć wyobraźnie miłosierdzia" zorganizowało Województwo Małopolskie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziałem Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Będzie mieć kontynuację w latach następnych i obejmie kolejny poziom nauczania - szkoły średnie.

[wstecz]