BAL NA PIˇTE URODZINY ¦DS W ŻEGOCINIE

Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.

Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.
Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.

    Uroczyste otwarcie ¦rodowiskowego Domu Samopomocy miało miejsce w kwietniu 2005 roku. Wkrótce przypadnie więc 5. rocznica jego utworzenia. Z tej okazji uczestnicy ¦rodowiskowego Domu Samopomocy postanowili urz±dzić prawdziwy bal - taki z orkiestr± i tańcami.
    Ale zanim 30 stycznia 2010 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie rozpoczęły się tańce, były okoliczno¶ciowe przemówienia, podziękowania, był także jubileuszowy tort. Wszystkich przybyłych powitała pani Ewa Tajs - Kierownik ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Szczególnie gor±co uczestnicy balu powitali zaproszonych go¶ci: Wójta Gminy Żegocina - pana Jerzego Błoniarza oraz kierowniczkę Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej w Żegocinie - pani± Bożenę Orzeł.
   5 lat to taka fajna rocznica. To za krótki okres czasu, by robić jakie¶ poważne podsumowania, ale dobry powód do przypomnienia rzeczy, które udało nam się zrobić. Nasz dom jest pełen uczestników, jeste¶my dobrze wyposażeni, mamy wielu dobrych ludzi wokół siebie, jeste¶my z sympati± odbierani, nasza działalno¶ć jest widoczna w Gminie Żegocina. S± osoby, które odgrywały i nadal odgrywaj± bardzo ważn± rolę w funkcjonowaniu naszej placówki. To Pan Wójt Jerzy Błoniarz i Pani Bożena Orzeł. Dlatego tym osobom pragniemy dzisiaj szczególnie podziękować. Chcemy dzi¶ zapomnieć o troskach, zmartwieniach i poprzez zabawę chociaż trochę pocieszyć się życiem - powiedziała kierowniczka ¦DS w Żegocinie pani Ewa Tajs.
    W imieniu rodzin osób uczestnicz±cych w ¦rodowiskowym Domu Samopomocy dziękował pan Jan Krawczyk - członek Rady Opiekunów Pensjonariuszy ¦DS. Podziękował za uruchomienie tej instytucji. Uznał ten fakt za bardzo dobre posunięcie. - ¦DS - to dla tych ludzi okno na ¶wiat. Tu mog± rozwijać swoje talenty, jeĽdzić na wycieczki, poznawać ¶wiat, zdobywać umiejętno¶ci, spędzać miło czas - powiedział. Stwierdził także, że uczestnicy ¦DS-u czuj± się w nim bardzo dobrze, robi± znaczne postępy, rozwijaj± się twórczo. Swoje wyst±pienie zakończył życzeniami dalszego rozwoju i owocnej pracy, satysfakcji i ludzkiej wdzięczno¶ci od rodzin uczestników.
    Głos zabrał także Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz. - Każde serce się raduje, gdy można dziękować i odbierać podziękowania. Jako gospodarz gminy chcę powiedzieć tak, że na pocz±tku nie wiedzieli¶my co zrobić z budynkiem starego o¶rodka zdrowia. Podjęli¶my się jednak pionierskiego zadania w naszym rejonie - utworzenia wła¶nie ¦rodowiskowego Domu Samopomocy. Pani Bożena Orzeł, Czesław P±czek, ks., prałat Antoni Poręba, rada gminy - wspólnie postanowili¶my tworzyć nowe dzieło. Wy zawierzyli¶cie nam, skierowali¶cie do nas swoich najbliższych. Wykształcona kadra, dobre warunki pracy, dobre wyposażenie pozwalaj± robić wiele różnych zajęć: wycieczek, rozgrywek, zajęć terapeutycznych. Chcę Wam wszystkim: kadrze i mieszkańcom życzyć jak najlepiej. Jak najpiękniej przeżywajcie dni wspólnego przebywania, dbajcie o ten Dom i jego uczestników. Cieszymy się, że bardzo dobrze działa Pani kierownik ¦DS-u, cała kadra. Cieszę się z tego i dzi¶ wspólnie się raduję z Wami. Życzę kolejnych pięknych jubileuszy. Od Was Szanowni uczestnicy zależy każdy dzień. Życzę wszelkiej pomy¶lno¶ci - niech Wam się szczę¶ci - powiedział Wójt Jerzy Błoniarz.
    Po tych wyst±pieniach miała miejsce piękna ceremonia podziękowań i wręczenia kwiatów dla osób najbardziej dla ¦DS- zasłużonych. Uczestnicy i członkowie ich rodzin wręczyli je Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi, Pani Bożenie Orzeł i Kierowniczce ¦Ds- u pani Ewie Tajs. Kwiaty i podziękowania dotr± także do Pana Czesława P±czka, który kierował SDS-em przez dwa lata, ale nie mógł być obecny na tym spotkaniu. Zebrani od¶piewali im gło¶ne "Sto lat".
    Po tej oficjalnej czę¶ci spotkania, zaproszono uczestników na obiad. Potem na salę wjechał duży tort, na którego szczycie widoczna była cyfra 5. Zaszczyt zdmuchnięcia jubileuszowej ¶wieczki przypadł pani Anny - najstarszej uczestniczce ¦DS. Potem już rozpoczęła się zabawa, która trwała do godzin wieczornych. Do tańca przygrywał Zespół "Roy" z Tymbarku.

Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie. Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.
Przybyłych powitała Kierowniczka ¦ds-u w Żegocinie - pani Ewa Tajs. W¶ród go¶ci: pani Bożena Orzeł i Wójt Jerzy Błoniarz.
Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie. Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.
Przemawia radny Jan Uczestnicy słuchaj± wyst±pień go¶ci.
Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie. Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.
Przemawia Wójt Jerzy Błoniarz. Wszystko to odbywało się w pięknie ustrojonej sali.
Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie. Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.
Podziękowania i kwiaty dla Wójta Jerzego Błoniarza. Podzięowania i kwiaty dla kierowniczki ¦DS w Żegocinie.
Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie. Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.
Jubileuszowy tort. ¦wieczkę na torcie zgasiła najstarsza uczestniczka ¦DS-u.
Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie. Bal na 5. urodziny ¦DS w Żegocinie.
Do tańca przygrywała kapela "Roy". Bal trwał do póĽnego wieczora.

    O wyposażeniu i szerokiej działalno¶ci ¦DS w Żegocinie można przekonać się, odwiedzaj±c serwis internetowy tej instytucji >>>.

[wstecz]