SPOTKANIE W 7. ROCZNICĘ ŚMIERCI KSIĘDZA ANTONIEGO PORĘBY

Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.

Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.

Po drodze do szkolnej auli uczestnicy spotkania mogli oglądać wystawę fotograficzną poświęconą Ś.P. Ks. Antniemu Porębie.

     W mroźny, niedzielny wieczór 24 stycznia 2010 r. o godz. 17.30 w auli Zespołu Szkół  im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie rozpoczęła się wieczornica poświęcona pamięci Ks. Prałata Antoniego Poręby. Zorganizował ją komitet organizacyjny w VII. rocznicę śmierci żegocińskiego proboszcza, zmarłego niespodziewanie 23 stycznia 2003 roku.
    Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ponad 150 osób, które wchodząc do auli, mogły po drodze, na szkolnych korytarzach, oglądać wystawę fotograficzną, przedstawiającą Ks. Antoniego Porębę w bardzo różnych dziedzinach jego działalności, od odprawiania nabożeństw w kościołach Żegociny, Łąkty Górnej i Rozdziela, poprzez udział w różnych świeckich uroczystościach, na wycieczkach z młodzieżą skończywszy. Organizatorom udało się zgromadzić ponad 60 fotogramów, w zdecydowanej większości z ostatnich lat działalności zasłużonego nie tylko dla żegocińskiej parafii kapłana.
    Spotkanie było połączone z promocją książki Pana Jerzego Skrobota pt. "Kapłan wiary, nadziei i miłości. Opowieść o życiu i pracy Ks. A. Poręby". Stąd obecność na spotkaniu autora książki i przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Panów: Jana Czesaka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej KBS, Zbigniewa Bodziocha - Prezesa Zarządu KBS i Józefa Stycznia - Dyrektora Oddziału KBS w Bochni), który sponsorował to wydawnictwo. Przybyło także troje przedstawicieli rodziny zmarłego kapłana, w tym Jego brat Edward.
   Dwugodzinne spotkanie składało się z kilku elementów, połączonych śpiewaniem kolęd i pastorałek. Ale zanim rozpoczęła się zasadnicza część uroczystego spotkania, Panie Danuta Pączek (Dyrektorka ZS w Żegocinie) i Anna Rogala (Dyrektorka PSP w Żegocinie) powitały i przedstawiły zaproszonych gości oraz przybyłych na spotkanie mieszkańców Gminy. Pani Dyrektor Danuta Pączek opowiedziała zebranym o szkolnej auli oraz zgromadzonych w niej obrazach, wśród których poczytne miejsce znajduje portret Patrona Auli - Ks. Antoniego Poręby, namalowany i podarowany szkole przez Panią Teresę Mrugacz.
    Poszczególne prezentacje zapowiadała Pani Teresa Stachoń, która także przypomniała sylwetkę Ks. Prałata Antoniego Poręby. Poszczególne punkty "Wieczoru Pamięci" przeplatane były kolędami i pastorałkami, które śpiewali: chór szkolny pod dyrekcją pai Anny Maurer, laureaci V. Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, odbytego 7 stycznia 2010 roku w Żegocinie. Szczególnie wzruszająco zabrzamiała "Kolęda dla nieobecnych", którą zaśpiewały w duecie Anna Rogala i Anna Tobiasz.
    Uczestnicy tego spotkania zobaczyli także krótki film dokumentalny przygotowany przez Tadeusza Olszewskiego, który zestawił w nim archiwalne wypowiedzi Ks. Antoniego Poręby o parafianach z wypowiedziami Ks. Biskupa Wiktora Skworca o Zmarłym Kapłanie wygłoszonymi podczas pogrzebu w dniu 26 stycznia 2003 roku.
    O swoich spotkaniach z Księdzem Antonim Poręba opowiedział jego następca na urzędzie proboszcza w Żegocinie - ksiądz Leszek Dudziak. W swoim wystąpieniu odniósł się także o obu książek o Zmarłym Kapłanie, napisanych w 2009 roku. Pierwszą z nich jest "Biografia śp. Księdza Prałata Antoniego Poręby" autorstwa Franciszka Koszyka wydana dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie i datkom społecznym. Promocja drugiej, noszącej tytuł "Kapłan wiary, nadziei, miłości. Opowieść o życiu i pracy Księdza Antoniego Poręby", a napisanej przez Jerzego Skrobota, była kolejnym elementem tego wzruszającego "Wieczoru Pamięci". Swoją książkę osobiście zaprezentował autor - redaktor Jerzy Skrobot. Jej wydanie zawdzięczamy Karkowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, któy sfinansował to wydawnictwo.
    Autora książki przedstawił Leopold Grabowski.

Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby. Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
Spotkanie w 7. rocznicę śmierci ks. A. Poręby.
RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]