VII. GMINNY PRZEGLĄD GRUP KOLĘDNICZYCH

VII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych zorganiozwano w holu Zespołu Szkół w Rozdzielu.

VII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych zorganiozwano w holu Zespołu Szkół w Rozdzielu.

     14 stycznia 2010 roku w Zespole Szkół w Rozdzielu odbył się VII. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. W konkursowej części imprezy wzięło udział 5 grup kolędniczych z wszystkich szkół podstawowych, w tym dwie z Bytomska.
      Przybyłych kolędników, ich opiekunów oraz zaproszonych gości i mieszkańców Rozdziela przywitała dyrektorka Zespołu Szkół w Rozdzielu Pani Alicja Adamczyk - Brózda.
    W roli prezenterek występujących grup wystąpiły uczennice rozdzielskiego gimnazjum: Ewelina Matras i Agnieszka Kępa. Poza konkursem i jako pierwsza zaprezentowała się grupa kolędnicza z Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej, którą do wystepu przygotowała pani Małgorzata Machaj. Potem wystąpiły kolejno grupy kolędnicze: "Herody" z PSP w Bytomsku (przygotowane przez panią Barbarę Janicką Mikus), "Żegockie Herody" z PSP w Żegocinie (pani Anna Rogala), "Łąkcianie" z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej (panie  Anna Kępa i Wiesława Kruczyńska Stary), "Z Gwiazdą" z PSP w Bytomsku (pani Lucyna Nowak) i "Kolędnicy" z PSP w Rozdzielu (pani Anna Zelek).
    Wszystkie występy uważnie obserwowała Komisja Konkursowa, pracująca w składzie: Mieczysław Kędra - przewodniczący, Stanisława Gąsiorek i Stanisława Tabor. Podczas oczekiwania na werdykt jury, publiczność, którą w tym momencie stanowiły także grupy kolędnicze, śpiewała kolędy. Narada nie trwała długo. Ale zanim został ogłoszony werdykt głos zabrał Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz, który wyraził radość z kontynuowania cennej inicjatywy organizowania przeglądów grup kolędniczych. Podziękował uczniom, ich rodzicom i przede wszystkim nauczycielom i organizatorom przedsięwzięcia za jego przygotowanie i przeprowadzenie.
   Po wręczeniu dyplomów i nagród, które otrzymały wszystkie kolędujące grupy, przewodniczący jury Pan Mieczysław Kędra poinformował, że Komisja dodatkowo wyróżniła dwie grupy: jedną z Bytomska ("Z Gwiazdą") i jedną z Żegociny występem podczas organizowanych w CKSiT w Żegocinie "Kolędowych Ostatków". Natomiast nauczyciele i opiekunowie oraz członkowie jury otrzymali dyplomy z podziękowaniami.
      Niespodzianką dla dzieci i młodzieży był końcowy występ artystyczny w wykonaniu nauczycieli - opiekunów oraz dyrektorów szkół i jury, którym z gwiazdą towarzyszył Wójt Jerzy Błoniarz. To dopiero była kolęda !!

Szkolny hol został okolicznościowo udekorowany. Pani Dyrektor A. Adamczyk Brózda wita przybyłych kolędników i gości.
Szkolny hol został okolicznościowo udekorowany. Pani Dyrektor A. Adamczyk Brózda wita przybyłych kolędników i gości.
W oczekiwaniu na występ. Jury VII. Przeglądu.
W oczekiwaniu na występ. Jury VII. Przeglądu.
Kolędnicy z Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej. Kolędnicy z Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej.
Kolędnicy z Publicznego Przedszkola w Łąkcie Górnej.
"Herody" z PSP w Bytomsku. "Herody" z PSP w Bytomsku.
"Herody" z PSP w Bytomsku.
"Żegockie Herody" z PSP w Żegocinie. "Żegockie Herody" z PSP w Żegocinie.
"Żegockie Herody" z PSP w Żegocinie.
"Łąkcianie" z ZS w Łąkcie Górnej. "Łąkcianie" z ZS w Łąkcie Górnej.
"Łąkcianie" z ZS w Łąkcie Górnej.
Grupa kolędnicza "Z Gwiazdą" z PSP w Bytomsku. Grupa kolędnicza "Z Gwiazdą" z PSP w Bytomsku.
Grupa kolędnicza "Z Gwiazdą" z PSP w Bytomsku.
Grupa kolędnicza z PSP w Rozdzielu. Grupa kolędnicza z PSP w Rozdzielu.
Grupa kolędnicza z PSP w Rozdzielu.
  Wspólne śpiewanie kolęd.   Podziękowania dla jurorów.
Wspólne śpiewanie kolęd. Podziękowania dla jurorów.
Podziękowania ze strony Wójta Jerzego Błoniarza. Mieczysław Kędra ogłasza werdykt jury.
Podziękowania ze strony Wójta Jerzego Błoniarza. Mieczysław Kędra ogłasza werdykt jury.
Wręczanie nagród. Końcowe kolędowanie w wykonaniu wójta, jury i nauczycieli.
Wręczanie nagród. Końcowe kolędowanie w wykonaniu wójta, jury i nauczycieli.

[wstecz]

[przeglady]