PIERWSZE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE W SZKOLE MUZYCZNEJ

  Ślubowanie w SM w Żegocinie.

Ślubowanie w SM w Żegocinie.

Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie.

     W krótkiej historii Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie, utworzonej 1 września 2009 roku, ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej, było dopiero drugą ważną uroczystością szkolną. Pierwszą była inauguracja roku szkolnego.
     Na ceremonię ślubowania i pasowania w dniu 15 stycznia 2010 roku uczniowie zaprosili swoich nauczycieli i rodziców oraz gości specjalnych - dyrektorów szkół, księdza proboszcza Leszka Dudziaka i Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza.
     Uroczystość została zorganizowana w Auli Zespołu Szkół w Żegocinie z  pomocą Rady Rodziców oraz dyrekcji PSP w Żegocinie, w budynku której funkcjonuje szkoła muzyczna.
     Popołudniowa ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku Dyrektorowi SM w Żegocinie Tomaszowi Cudejko przez uczennicę tej szkoły Katarzynę Madej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłych uczniów i gości powitał dyrektor tej nowej żegocińskiej placówki Tomasz Cudejko.
     Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie. Teskt roty ślubowania odczytała przewodnicząca samorządu szkolnego Katarzyna Madej. Uczniowie ślubowali na flagę państwową. Potem rozpoczęłą się dłuższa ceremonia pasowania uczniów. Każdy z nich był wyczytany z imienia i nazwiska, potem stawał na stopniu podium i był uderzany przez dyrektora szkoły smyczkiem w ramię. Towarzyszyły temu słowa: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Muzycznej w Żegocinie". Chwilę potem rozlegały się brawa publiczności, a pasowany uczeń odbierał od dyrektora gratulacje i dyplom zaświadczający fakt złożenia ślubowania i pasowania.
    Niespodziewanie dla zgromadzonych w sali, zaraz po pasowaniu uczniów, sam dyrektor nowej placówki został pasowany na to stanowisko. Aktu pasowania batutą dokonał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Zaskoczony tym faktem dyrektor Tomasz Cudejko oświadczył, że batuta ta zobowiązuje go do utworzenia przy szkole orkiestry lub innego zespołu muzycznego.
    Przed rozpoczęciem pierwszego koncertu uczniów klasy pierwszej SM w Żegocine miała jeszcze miejsce miła uroczystość wręczenia pedagogom tej szkoły róż, jako symbolu podziękowania za pracę w I semestrze roku szkolnego 2009/2010.

Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.
Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.
Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.
Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.

    Potem już rozpoczął się koncert. Zaunaugurowano go wykonaniem piosenki "Jeden dzień w roku" z repertuaru "Czerwonych Gitar". W dalszej części popisu występowali soliści lub niewielkie zespoły uczniowskie, grające na poszczególnych instrumentach muzycznych. Przy wykonaniu niektórych utworów uczniom akompaniowała nauczycielka rytmiki w żegocińskiej szkole muzycznej - pani Renata Czaja. Niestety nie mogli wystąpić wszyscy pasowani tego dnia uczniowie. Na instrumentach grali więc ci, których wytypowali nauczyciele poszczególnych instrumentów.

Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.
Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.
Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.
Ślubowanie w SM w Żegocinie. Ślubowanie w SM w Żegocinie.
Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie.
RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]