STRAŻACKI OPŁATEK PO RAZ SIÓDMY

Remiza OSP w Bytomsku. Ks. S. Szczygieł i Prezes Zarządu OSP w Bytomsku Jan Kępa.

W tym roku Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Strażaków odbyło się w remizie OSP w Bytomsku.

     Już siódmy raz z rzędu na Noworocznym Spotkaniu Opłatkowym spotkali się strażacy Gminy Żegocina. W tym roku Zarząd Gminny ZOSP RP, któremu przewodniczy Leopold Grabowski wraz z ks. kapelanem strażaków Gminy Żegocina - ks. Stanisławem Szczygłem, którzy byli organizatorami uroczystości w dniu 16 stycznia 2010 roku, skorzystali z gościnności OSP w Bytomsku. Do remizy tej jednostki przybyli także zaproszeni dostojni goście, z posłem Wiesławem Wodą (Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP w Krakowie) na czele.
   Noworoczne spotkanie strażaków rozpoczęto od zaśpiewania kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki". Potem odmówiono modlitwę w intencji zmarłych w 2009 roku druhów - strażaków: Józefa Fąfarę i Macieja Gomułkę.
   Zanim ksiądz kapelan Stanisław Szczygiel pobłogosławil opłatki i zanim rozpoczęło się składanie noworocznych życzeń, miała miejsce część oficjalna. Po powitaniu przybyłych przez prezesa zarządu OSP w Bytomsku Jana Kępę, przewodniczenie spotkaniu objął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie druh Leopold Grabowski. Dokonał analizy funkcjonowania straży pożarnych na terenie Gminy Żegocina w 2009 roku. Ocenił ten rok jako dobry, z małą ilością zdarzeń, w których interweniowali strażacy. Podkreślił starania Wójta Gminy Jerzego Błoniarza w coraz to lepsze wyposażenie jednostek. Wyraził radość z funkcjonowania w 4 jednostkach drużyn młodzieżowych. Złożył zebranym noworoczne życzenia. Kolejnym mócą był poseł Wiesław Woda. Pogratulował strażakom osiągnięć, poinformował o pracach w Sejmie, które mają wyjść naprzeciw staraniom straży pożarnych.

OBSZERNIEJSZA RELACJA >>> WKRÓTCE

Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010. Strażacki Opłatek 2010.
Strażacki Opłatek 2010.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]