KOLEJNY SUKCES UCZNIÓW Z BYTOMSKIEJ SZKOŁY

  Wręczenie nagród laureatom konkursu z bytomskiej szkoły.

 Wręczenie nagród laureatom konkursu z bytomskiej szkoły.

Wręczenie nagród laureatom konkursu z bytomskiej szkoły.

    Kolejny znaczący sukces odnotowała PSP w Bytomsku. Uczeń klasy trzeciej tej szkoły Grzegorz Adamczyk zajął I miejsce w konkursie plastycznym "Co chciałbyś żeby Twoja mama robiła", zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą w Sułkowicach dla 15 gmin biorących udział w projekcie "Do Dzieła - aktywizacja zawodowa kobiet". Zadaniem uczniów szkół podstawowych, dla których przygotowano ten konkurs, było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej aktywność zawodową kobiet. Prace musiały mieć format A - 4. Każda szkoła po wyłonieniu najlepszych 15 prac w etapie szkolnym, przesyłała je przed 14 listopada 2019 roku organizatora konkursu. Powołana przez niego komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Izby Gospodarczej w Sułkowicach oraz artystów plastyków, wyłoniła 30 najlepszych prac, przyznając za I miejsce cyfrowy aparat fotograficzny, za II odtwarzacz mp4 i za III odtwarzacz mp3. Pozostali laureaci (osoby wyróżnione) otrzymali upominki, a wszyscy dyplomy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie prace zgłoszone do konkursu przez uczniów z PSP w Bytomsku otrzymały wyróżnienia.
     Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 grudnia 2009 w siedzibie Izby Gospodarczej w Sułkowicach. Podczas uroczystości, w której niestety nie mogła wziąć udziału reprezentacja PSP w Bytomsku, poinformowano, że w konkursie wzięły udział szkoły z 12 gmin: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cichawce, Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Dąbrówce, Szkoła Podstawowa w Jastrzębi, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieprawiu, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Krzywaczce, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce, Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Gdowie, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzczonowie i Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu. Rozdania nagród dokonał Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej w Sułkowicach Pan Janusz Strzeboński. Zapoznał on również uczestników konkursu z działalnością Izby Gospodarczej oraz jej członków.
    Nagrody dla laureata z Bytomska i uczniów wyróżnionych z tej szkoły zostały przesłane do Bytomska i tutaj, na specjalnym apelu szkolnym w dniu 14 stycznia 2010 roku, zostały przekazane uczniom. Wręczenia dyplomów i upominków dokonała pani dyrektor Barbara Janicka - Mikus, która rozpropagowała i przeprowadziła ten konkurs w szkole oraz wysłała prace uczniów do Sułkowic. Uczniom i szkole gratulujemy !

 Nagroda głóna - cyfrowy aparat fotograficzny trafił do Bytomska.   Grzegorz Adamczyk odbiera dyplom i upominek.
Nagroda głóna - cyfrowy aparat fotograficzny trafił do Bytomska. Grzegorz Adamczyk odbiera dyplom i upominek.
 Grzegorz Adamczyk - zdobywca I miejsca.  Laureaci konkursu z bytomskiej szkoły.
Grzegorz Adamczyk - zdobywca I miejsca. Laureaci konkursu z bytomskiej szkoły.

[wstecz]