SPOTKANIE Z PREZESEM ZARZĄDU LGD "DOLINA RABY"

 Spotkanie z Krzysztofem Kwaterą.

Spotkanie z Krzysztofem Kwaterą.

Spotkanie z Krzysztofem Kwaterą - Prezesem Zarządu LGD "Dolina Raby".

     Ponad dwadzieścia osób: rolników, przedsiębiorców, sołtysów, radnych, działaczy żegocińskich stowarzyszeń przybyło na zorganizowane przez Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza spotkanie z Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" Panem Krzysztofem Kwaterą. Odbyło się ono w sali narad UG w Żegocinie 13 stycznia 2010 roku i trwało około dwóch godzin. Poświęcone było sprawie rozpoczętego już naboru wniosków  o przyznanie pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Ponieważ termin składania wniosków upływa z dniem 29 stycznia 2010 roku, czasu na ich sporządzenie pozostało bardzo niewiele. Spotkanie miało dać zebranym jak największą wiedzę o zasadach i warunkach, jakie muszą te wnioski spełniać. Zebrani dowiedzieli się sporo, ale i tak pozostał pewien niedosyt, bo wciąż jest sporo jeszcze wątpliwości, a czasem decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku zależeć może od interpretacji wojewódzkich urzędników. Tak jest np. z pozyskaniem środków na tzw. małe projekty, a konkretnie na rozwój, czy modernizację istniejących we wsiach izb regionalnych. Instrukcja wypełniania wniosków nie ma takiego pojęcia, jest tylko muzeum. Powstaje więc pytanie, czy izba regionalna to jest muzeum ?
    Po wysłuchaniu informacji (można też je uzyskać ze strony internetowej www.dolinaraby.pl) część zebranych zaczęła zadawać Panu Kwaterze pytania, na które szef LGD "Dolina Raby" udzielił odpowiedzi. Stowarzyszenie to robi nabór wniosków po raz pierwszy i też się dopiero uczy, jak to robić. Ważne jest to, że to, że będą kolejne nabory i kto ma ciekawy pomysł, a teraz nie zdąży, ma jeszcze szansę występować o dotację (jest niestety wypłacana dopiero po zakończeniu działania) w kolejnych naborach.
   Pan Krzysztof Kwatera gorąco zachęcał mieszkańców Gminy Żegocina, tutejszy samorząd i działające tu organizacje do korzystanie z zaistniałych możliwości pozyskiwania dotacji. Jeśli ktoś nie będzie pewien jak pisać wnioski, wypełniać druki, to może pojechać do siedziby Zarządu LGD "Dolina Raby", do Chrostowej (nr 1 A) i tam w godzinach pracy (9-14) uzyskać pomoc. W związku z naborem wydłużono tam dyżury i będzie można skorzystać z doradztwa także w dwie najbliższe soboty.
    Z informacji pozyskanych od uczestników spotkania wiadomo, że do złożenia wniosków przymierza się zarówno samorząd, jak i żegocińskie Stowarzyszenia. Czy będą aplikować także rolnicy i przedsiębiorcy, tego jeszcze nie wiadomo. Wszyscy muszą pamiętać o tym, że zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Raby", która swoim zasięgiem obejmuje 6 gmin: Gdów, Biskupice, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz i Żegocina. W pierwszym naborze (środki za 2009 rok) na poszczególne grupy projektów zaplanowano: a) na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 50 tys. zł, b) na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiortsw - 100 tys. zł, c) na odnowę i rozwój wsi - 450 tys. zł oraz d) na tzw. małe projekty - 174 tys. zł .

 Spotkanie z Krzysztofem Kwaterą.  Spotkanie z Krzysztofem Kwaterą.
Spotkanie z Krzysztofem Kwaterą - Prezesem Zarządu LGD "Dolina Raby".

[wstecz]