BANK ŻYWNOŚCI DLA UCZNIÓW Z ROZDZIELA

  W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu.

 W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu.

W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu.

     Zespół Szkół w Rozdzielu rozpoczął współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie 13 kwietnia 2007r. Od tego momentu regularnie otrzymujemy produkty żywnościowe tj. mąka, cukier, kasza, makarony, olej, dżemy oraz sery. Przy udziale tych artykułów w stołówce szkolnej pani Halina Rutkowska - kucharka - przygotowuje posiłki dla prawie 130 dzieci. W ramach Akademii "Podziel się Posiłkiem" objęte dożywianiem są dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Zdaniem dyrektora ZS w Rozdzielu - pani Alicji Adamczyk - Brózda- ta owocna współpraca pomaga nam jeszcze skuteczniej walczyć z niedożywieniem. Pani dyrektor ma nadzieję na kontynuację programu w drugim półroczu roku szkolnego 2009/2010 oraz w kolejnych latach.
     Mówiąc o walce z niedożywieniem, nie można nie wspomnieć o udziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie oraz Laskowej. Obecnie finansuje posiłki dla 45 dzieci uczęszczających do ZS w Rozdzielu. Ponadto corocznie GOPS przekazuje środki na doposażenie kuchni i stołówki. Dzięki tej pomocy można było poprawić funkcjonalność i estetykę pomieszczeń, zakupić naczynia i sprzęt do obróbki żywności, który w znacznym stopniu usprawnił pracę kuchni.
- Potrzeb jest dużo, ale dzięki wspólnym wysiłkom i wsparciu, które otrzymujemy możemy im sprostać, aby każde dziecko mogło zjeść w szkole ciepły posiłek - mói dyrektorka rozdzielskiej placówki.

W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu. W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu.
W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu. W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu.
W szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Rozdzielu.

[wstecz]