"WIATR, WYPADEK,OGIEŃ, WODA - STRAŻAK ZAWSZE RĘKĘ PODA"
Duże zainteresowanie konkursem plastycznym

  Strażacki Konkurs Plastyczny.

 Strażacki Konkurs Plastyczny.
Do etapu gminnego konkursu zgłoszono aż 202 prace.

   Sporo pracy miała komisja, która 26 lutego 2010 r. oceniła aż 202 prace zgłoszone przez uczniów z wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Żegocina do eliminacji gminnych konkursu plastycznego pt. "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda".
    Jest to już XII edycja tego ogólnopolskiego konkursu, organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ale dzieci z Żegociny biorą w nim udział po raz pierwszy.  Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Coraz więcej wyzwań we współczesnym świecie stoi przed strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Człowiek powinien mieć świadomość zmian zachodzących w naszym środowisku naturalnym oraz wiedzę na temat skutecznego radzenia sobie z nimi. Celem edukacyjnym konkursu jest popularyzacja zasad i wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności bezpiecznego zachowania w przypadku występowania zagrożeń, kształtowanie właściwych postaw u dzieci i młodzieży. Tego typu konkurs daje możliwość rozwoju wyobraźni uczestników, podobnie jak akcje edukacyjne czy kampanie społeczne; gdzie promuje się m.in. zasady bezpiecznego zachowania.
    Powołana przez Urząd Gminy w Żegocinie pięcioosobowa Komisja Konkursowa pracowała w składzie: Zgigniew Nożkiewicz - przewodniczący, Barbara Łękawa - sekretarz, Ewelina Zym, Małgorzata Bury, Tadeusz Olszewski - członkowie. Działając w oparciu o regulamin konkursu Komisja wyłoniła po pięć najlepszych - jej zdaniem - prac w poszczególnych kategoriach wiekowych i zakwalifikowała je do eliminacji powiatowej.

  Strażacki Konkurs Plastyczny.  Strażacki Konkurs Plastyczny.
Strażacki Konkurs Plastyczny. Strażacki Konkurs Plastyczny.
Komisja konkursowa podczas pracy.
PRACE WYBRANE PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ KONKURSOWĄ DO UDZIAŁU W ELIMINACJACH POWIATOWYCH
Praca Konrada Żyły. Praca Aleksandry Kwaśniowskiej.
Praca Konrada Żyły. Praca Aleksandry Kwaśniowskiej.
Praca Karola Świdra. Praca Macieja Kamionki
Praca Karola Świdra. Praca Macieja Kamionki
Praca Wiktora Kępy. Praca Dominika Trojana.
Praca Wiktora Kępy. Praca Dominika Trojana.
Praca Izabeli Dudek. Praca Patryka Szewczyka.
Praca Izabeli Dudek. Praca Patryka Szewczyka.
Praca Karoliny Tracz. Praca Angeliki Paruch.
Praca Karoliny Tracz. Praca Angeliki Paruch.
Praca Magdaleny Tyndel. Praca Eweliny Zym.
Praca Magdaleny Tyndel. Praca Eweliny Zym.
Praca Eweliny Waligóry. Praca Adriana Stary.
Praca Eweliny Waligóry. Praca Adriana Starego.
Praca Pawła Zelka.

Praca Pawła Zelka.

    Do udziału w eliminacji powiatowej XII. Ogólnopolskiego Plastycznego "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda", która zostanie rozstrzygnieta przed końcem marca 2010 roku komisja konkursowa zakwalifikowała prace następujących uczniów:
a) w grupie pierwszej (6 - 8 lat):
1. Konrad Żyła (lat 6 - PSP Bytomsko - op. Katarzyna Widła,
2. Aleksandra Kwaśniowska (lat 7 - PSP Łąkta Górna - op. Teresa Białka),
3. Karol Świder (lat 8 - PSP Bytomsko - op. Jan Mikus),
4. Maciej Kamionka (lat 8 - PSP Łąkta Górna - op. Teresa Białka),
5. Wiktor Kępa (lat 8 - PSP Łąkta Górna - op. Teresa Białka),
b) w grupie drugiej (9 - 12 lat):
1. Dominika Trojan (lat 10 - PSP Bytomsko - op. Lucyna Nowak),
2. Izabela Dudek (lat 11 - PSP Łąkta Górna - op. Teresa Białka),
3. Patryk Szewczyk (lat 12 - PSP Rozdziele - op. Lidia Szkodny),
4. Karolina Tracz ((lat 11 - PSP Rozdziele - op. Lidia Szkodny),
5. Angelika Paruch (lat 11 - PSP Rozdziele - op. Lidia Szkodny),
c) w grupie trzeciej (13 - 16 lat):
1. Adrian Stary (lat 15 - ZS w Łąkcie Górnej - op. Teresa Białka),
2. Ewelina Zym (lat 16 - ZS w Łąkcie Górnej - op. Teresa Białka),
3. Ewelina Waligóra (lat 15 - ZS w Żegocinie - op. Katarzyna Kogutowcz),
4. Magdalena Tyndel (lat 15 - ZS w Żegocinie - op. Katarzyna Kogutowicz).
5. Paweł Zelek (lat 16 - ZS w Rozdzielu - op.Lidia Szkodny).

    Autorzy wyróznionych prac otrzymają także nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Żegocinie. O terminie i miejscu odbioru tych nagród laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni przez Urząd Gminy w Żegocinie.
   Komisja konkursowa gratuluje pięknych prac i serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. Większość z pozostałych prac (prace wyróżnione zostaną przesłane niezwłocznie do powiatu i można je oglądnąć wyłącznie w powyższej galerii internetowej) będzie można oglądnąć natomiast w PSP w Bytomsku. Wystawa ta będzie towarzyszyć gminnym eliminacjom Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom", który odbędzie się właśnie w Bytomsku w dniu 10 marca 2010 roku.

ELIMINACJA POWIATOWA >>>

[wstecz]