ŻEGOCIŃSCY STRAŻACY RATUJĄ I OBRADUJĄ

  Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.

Zebranie OSP w Żegocinie - 6 luty 2010.

     Odbywanie corocznych zebrań sprawozdawczych jest jednym ze statutowych obowiązków wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych. Natomiast zebrania sprawozdawczo - wyborcze odbywają się co 5 lat, bowiem tyle trwa kadencja władz tych stowarzyszeń. Obecna kadencja kończy się na początku 2011 roku. Tegoroczne zebrania są więc ostatnimi zebraniami sprawozdawczymi w tej kadencji.
     Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP uchwalił harmonogram tych zebrań, które na terenie Gminy Żegocina odbywają się w miesiącach styczeń i luty. Większość z nich już się odbyła. Jednym z ostatnich było zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie, obyte w dniu 6 lutego 2010 roku. Miało miejsce w małej sali dydaktycznej CKSiT w Żegocinie, a nie w świetlicy remizy, gdyż tam znajduje się obecnie wioska internetowa.
    Druhowie z Żegociny zaprosili na to zebranie gości. Przybyli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni kpt. Czesław Ziaja, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Tadeusz Olszewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski, Kapelan Strażaków Gminy Żegocina ks. Stanisław Szczygieł, Wójt Gminy Żegocina (także członek OSP Żegocina) Jerzy Błoniarz. Obecni byli także członkowie Rady Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
    Na przewodniczącego zebrania obecni na zebraniu członkowie OSP Żegocina wybrali Prezesa Zarządu tej jednostki Zdzisława Waligórę. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2009 roku członka tej jednostki - Ś.P. Andrzeja Bilskiego. Potem strażacy przyjęli w głosowaniu jawnym porządek zebrania. Potem wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w okresie sprawozdawczym, któe przedłożył druh ZdzisławJaniczek. Uzupełnieniem jego wystąpienia było sprawozdanie z działaności drużyn młodzieżowych, które przedstawił ich instruktor - druh Tadeusz Olszewski. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik - druh Paweł Bilski. Z kolei druh Jan Mróz odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej, które zakończył złożeniem wniosku o udzielenie zarządowi absolutorium.
   Rok 2009 był dla żegocińskich strażaków dobry. Udało się zakupić potrzebny sprzęt, w tym tzw. urządzenie do szybkiego natarcia. Wyjazdów do akcji ratowniczych było mało i nie były to sytuacje groźne dla życia ludzkiego. Strażacy jak zawsze byli aktywni w swoim środowisku. Sporo pracy włożyli w usuwanie skutków październikowych intensywnych opadów śniegu. Uczestniczyli w uroczystościach gminnych i kościelnych. Satysfakcję przyniosły drużyny młodzieżowe. Starsza z nich, chłopięca, wygrała dwie z czterech konkurencji III. Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego MDP rozegranego w Rzezawie.
    Nie oznacza to, że nie trzeba już nic więcej robić. W planie pracy na 2010 rok OSP Żegocina przyjęła dalsze niezbędne zakupy, w tym m.in. wyciągarkę. Zaplanowano także przyjęcie w strażackie szeregi czterech nowych członków. Istnieją potrzeby w zakresie przeszkolenia zarówno podstawowego, jak i specjalistycznego.
    W dyskusji nad sprawozdaniami wypowiadali się głównie zaproszeni goście. Dominowały podziękowania za współpracę i ofiarną służbę. Mówiono także o kolejnych czekających żegocińską jednostkę zadaniach, także inwestycyjnych. Rok 2010 będzie rokiem zawodów sportowo - pożarniczych, zarówno gminnych, jaki powiatowych. Trzeba się będzie do nich jak najlepiej przygotować. Żegocińska jednostka ma ponadto szczególne obowiązki wynikające z przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i Kompanii Obwodowej "Raba". Dysponuje także, jako jedyna w powiecie, sprzętem do gaszenia proszkiem i w związku z tym może być dysponowana na znaczne odległości. W tego tytułu będzie często kontrolowana. Ale ma to też znaczenie finansowe, albowiem otrzymuje dodatkowe dotacje z Komendy Głównej PSP, co pozwala pokryć koszty konserwacji sprzętu i dalsze jego pozyskiwanie.
    Ksiądz kapelan Stanisław Szczygieł dziękował druhom za udział w uroczystościach religijnych i strażackich przez niego organizowanych. Podziękował także za finansowe wsparcie dla rodzin druhów, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.

    Strażacy OSP Żegocina w głosowaniu jawnym udzielili Zarządowi absolutorium, przyjęli plan pracy na rok 2010 i plan finansowy. Zebranie dobiegło końca. Teraz przyszedł czas na podejmowanie konkretnych działań. Ostatni rok kadencji 2006 - 2010 zapowiada sie jako okres różnorodnych działań strażackich. Oby tylko wyjazdy do akcji ratowniczych stanowiły w nich jak najmniejszą część.

[wstecz]