IX. GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ŻEGOCIŃSKIEJ POEZJI

IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej - Klub "Relaks" CKSiT w Żegocinie - 1.III.2010 r.

     Sześcioro przedszkolaków, 12 uczniów klas trzecich i 12 klas szóstych wzięło udział w IX. Gminnym Przeglądzie Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej, przeprowadzonym 11 marca 2010 roku w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Byli to laureaci szkolnych przeglądów. Turniej ma bowiem dwuetapowy przebieg.
     Przybywających uczestników i gości witali uczniowie, wręczając nauczycielom i gościom kwiaty. Kilka minut po godzinie dziesiątej pomysłodawczyni i współorganizatorka turnieju na pięknie mówione słowa wierszy - dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie Anna Rogala (drugą jest Małgorzata Bury - dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie) powitała osoby przybyłe do sali klubowej.
     Potem już rozpoczęły się przesłuchania. Każdego recytatora zapowiadała osobno prowadząca tę część Przeglądu uczennica PSP w Żegocinie Aleksandra Bukowiec.
     Młodzi recytatorzy mówili wiersze Anny Łękawy, Józefa Wróbla, Czesława Pączka, Albiny Sroka, Rozalii Juszczyk i Teresy Mrugacz, a ich popisy oceniała 3-osobowa komisja konkursowa, pracująca pod przewodnictwem Bernadety Macheta z Bochni. Oprócz niej w komisji pracowały panie: Stanisława Tabor i Anna Maurer. Oprócz jury i kolegów recytacji słuchali goście, m. in. Jan Marcinek - przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie, Mieczysław Kędra - dyrektor CKSiT w Żegocinie. Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz Gminy w Żegocinie.

   IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Uczniowie witają przybywających gości. Anna Rogala podczas przedstawiania Komisji Konkursowej.
  IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Do uczniów i nauczycieli przemówił Jan Marcinek. Aleksandra Bukowiec w roli prezenterki recytatorów.
 IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Zofia Kuśnierz - pierwsza recytatorka w tegorocznym turnieju. Helena Kosecka recytowała wiersz "Borowiki muchomory" A. Łękawa.
 IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Mateusz Radzięta - jedyny chłopiec w gronie przedszkolaków - recytatorów. Bernadeta Macheta wręcza nagrody najmłodszym recytatorom.
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Wręczanie nagród dla przedszkolaków. Przedszkolaki z dyplomami i nagrodami.

    Ostatnią recytatorką w tegorocznym konkursie była Patrycja Pytel z klasy szóstej PSP w Rozdzielu, która powiedziała wiersz "Kochany mąż" autorstwa Albiny Sroka. Na jej występie zakończyła się konkursową część Przeglądu. Teraz jury udało się na naradę, a uczestników konkursu poczęstowano napojami i ciastkami.
    Po kilkunastu minutach jury powróciło do sali klubowej i jego przewodnicząca ogłosiła werdykt. Poinformowała, że w tym roku obrady były burzliwe, a werdykt wyjątkowo trudny, bo poziom recytacji był wysoki. Jako pierwsza dyplom i nagrodę odebrała Kinga Kmiecik z Rozdziela - laureatka z grupy drugiej - uczniów klas trzecich. W grupie uczniów z klasy szóstej jury wyróżniło Zuzannę Adamczyk z PSP w Żegocinie. Potem dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żegocinie wręczono także pozostałym uczestnikom finału Przeglądu.

IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Damian Czapeczka z Żegociny - pierwszy recytator w drugiej części Przeglądu. Kinga Zapiór z PSP w Bytomsku do prezentacji wykorzystała rekwizyt.
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Jury Przeglądu: B. Macheta, S. Tabor, A. Maurer. Goście zaproszeni przez organizatorów Przeglądu.
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Łukasz Kępa z Łąkty Górnej recytował wiersz Anny Łękawy. Zuzanna Adamczyk mówiła wiersz Józefa Wróbla pt. "Dobra rada".
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Ostatnia z uczestniczek Przeglądu - Patrycja Pytel z Rozdziela. Uczestnicy konkursu podczas przerwy otrzymali napoje i słodycze.

    Organizatorki Przeglądu kwiatami i dyplomami podziękowały członkom jury, nauczycielom - opiekunom oraz dyrektorkom placówek oświatowych, których reprezentanci brali udział w konkursowych przesłuchaniach. Przewodniczący Rady Gminy i jednocześnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie pogratulował udanej imprezy, podkreślił jej wartości dla zachowania i rozwoju lokalnej kultury i podziękował uczniom, nauczycielom i organizatorom Przeglądu. Paniom Annie Rogala i Małgorzacie Bury przekazał po dwie książki wydane przez Stowarzyszenie ("W kręgu żegocińskich twórców kultury" oraz "Rozdziele w powiecie bocheńskim. Rok 1935"). Przy tych wzajemnych podziękowaniach wywiązała się także dyskusja nad koniecznością wydania tomiku wierszy żegocińskich poetów oraz zorganizowania konkursu poetyckiego, w którym mogli by wziąć udział młodzi i starsi poeci, którzy obecnie piszą wiersze.
    Wszystko to ma służyć celom wychowawczym i popularyzacji lokalnej kultury. Wyrażono nadzieję, że oba te przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w związku z jubileuszową - przypadającą w roku przyszłym - dziesiątą edycją Przeglądu, na który gospodyni tej imprezy - Pani Anna Rogala, zaprosiła już teraz.

IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Przewodnicząca jury dokonuje podsumowania konkursu. Nagrodę odbiera Katarzyna Madej z Żegociny.
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Podziękowania dla nauczycieli. Podziękowania organizatorów dla jury.
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej. IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Podziękowania dla Jana Marcinka. Prezes Stowarzyszenia sprezentował uczestnikom konkursu cukierki.
IX. Gminny Przegląd Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.
Fotografia zbiorowa jury i uczestników IX. Gminnego Przeglądu Twórczości Poetów Ziemi Żegocińskiej.

   - Kiedy przygotowywaliśmy ten konkurs naszła nas taka refleksja, że gdyby nie ten konkurs to wiele osób dorosłych i młodzieży nie pamiętałoby o tym, że na terenie naszej gminy żyło i żyje oraz nadal tworzy wielu znakomitych poetów i poetek - powiedziała na początku spotkania w sali klubowej Anna Rogala. Dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości została wydana książka autorstwa Tadeusza Olszewskiego pt. "W kręgu żegocińskich twórców kultury". Przedstawiono w niej sylwetki gminnych twórców kultury z różnych dziedzin: poezji, plastyki, rzemiosła artystycznego. Wersja elektroniczna tej książki znajduje się pod tym adresem. Przegląd ma za zadanie angażować młodzież w poznawanie tej twórczości i jej promowanie.

Z wizytą u Pani Anny Łękawy Z wizytą u Pani Anny Łękawy
Z wizytą u Pani Anny Łękawy - nestorki żegocińskich poetek.
     Po zakończeniu Przeglądu Anna Rogala i Małgorzata Bury - inicjatorki konkursu - pojechały do Łąkty Górnej w odwiedziny do nestorki żegocińskich poetek - pani Anny Łękawa. Radość ze spotkania była obopólna. Urodzona w 1911 roku malarka i poetka wciąż jest pełna werwy. Goście zastali ją podczas malowania obrazu. Kilka następnych jest już rozpoczętych czeka w kolejce na dokończenie. Pani Anna jeszcze dwa lata temu była gościem na Przeglądzie i recytowała swoje wiersze. Teraz niestety zdrowie nie pozwala jej na odbywanie takich wypraw, ale sercem jest z uczestnikami Przeglądu i obiecała - jeśli tylko okoliczności na to pozwolą - na jubileuszowy Przegląd napisać okolicznościowy wiersz.

UCZESTNICY KONKURSU >>>

RELACJA WIDEO  >>>

[wstecz]