GMINNA ELIMINACJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - BYTOMSKO - 23.03.2010

   Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010. Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Bytomsko - 23.03.2010 r.

    Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma
charakter wieloetapowy, najpierw są eliminacje szkolne, potem gminne, powiatowe, wojewódzkie i finał centralny, który w tym roku odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2010 r. na terenie Poznania.
    Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
    Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego - wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.  Eliminacje szczebla najniższego organizują sobie same szkoły, na szczeblu gminnym wspierają już policjanci z komend powiatowych.
   W tym roku eliminacja gminna została zorganizowana w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku. To kolejna już konkursowa, gminna impreza w tej szkole. Także tym razem bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona.
    Do rywalizacji o prawo reprezentowania Gminy Żegocina w eliminacji powiatowej przystąpiły po trzy drużyny w grupie szkół podstawowych (PSP Bytomsko, PSP Łąkta Górna i PSP Rozdziele) i gimnazjów (PG Łąkta Górna, PG Rozdziele, PG Żegocina). Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. Choć regulamin dopuszcza możliwość startu w drużynie dziewcząt, żadna z ekip startujących w Bytomsku nie miała w swoim składzie uczennicy.
    Przybyłych uczniów i ich opiekunów przywitała w szkolnej świetlicy dyrektorka bytomskiej szkoły - Pani Barbara Janicka - Mikus. Przedstawiła jury, które pracowało pod przewodnictwem sierż. Katarzyny Kaczmarek - Maj z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni.
    Turniej, dostosowany do możliwości organizacyjnych szkoły, składał się z dwóch konkurencji: pisemnego testu oraz części praktycznej - przejazdu po rowerowym torze sprawnościowym, na którym ułożono kilka przeszkód: slalom z ograniczeniem, równoważnię, tarkę, slalom kółkowy zwany żmijką, pochylnię, korytarz z desek i rynnę.
    W ostateczności liczy się wynik całego zespołu uzyskany w obu konkurencjach. Wśród uczniów podstawówek test najlepiej napisał Sławomir Guzik z Łąkty Górnej (20 pkt.), wśród gimnazjalistów Łukasz Cabała - także z Łąkty Górnej (20 pkt). Największą sprawnością i opanowaniem roweru wykazali się: Kamil Zapiór, Marcin Rozum - obaj z Bytomska, Sławomir Guzik z Łąkty Górnej i Jędrzej Orzeł z Rozdziela (wśród uczniów PSP) oraz Łukasz Cabała z Łąkty Górnej (jako jedyny przejechał tor bezbłędnie), Paweł Zelek z Rozdziela i Przemysław Gąsiorek z Żegociny - wśród gimnazjalistów.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Na rowerowym sprawnościowym torze przeszkód.

    Kiedy jury podliczyło wyniki,okazało się, że klasyfikacja przedstawia się następująco:
- PSP: 1. PSP Rozdziele (15 pkt), 2. PSP Bytomsko (16 pkt), 3. PSP Łąkta Górna (21 pkt.),
- Gimnazja: 1. PG Łąkta Górna (16 pkt), 2. PG Rozdziele (24 pkt), 3. PG Żegocina (27 pkt).
    O sporym pechu mogą mówić chłopcy z drużyny gospodarzy, bo przegrali z Rozdzielem tylko jednym punktem. Podczas końcowej zbiórki uczestników turnieju przewodnicząca jury sierż. Katarzyna Kaczmarek - Maj podkreśliła wysoki poziom przygotowania zawodników. Podziękowała pani dyrektor oraz pani Katarzynie Kaszuba - nauczycielce bytomskiej szkoły za wspaniałe przygotowanie turnieju, a następnie wspólnie z pozostałymi członkami jury, dokonała wręczenia każdej drużynie dyplomów oraz pucharów. Dyplomy z podziękowaniami otrzymali także nauczyciele - opiekunowie drużyn.
   Zwycięzcy obu grup tj. drużyna PSP z Rozdziela i PG Łąkty Górnej będa więc w tym roku reprezentować Gminę Żegocina na eliminacji powiatowej, zaplanowanej na 15 kwietnia w Bogucicach.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Gminne eliminacje BRD - Bytomsko 2010.

Ceremonia zakończenia eliminacji gminnej - ogłoszenie wyników,wręczenie dyplomów, pucharów i podziękowań.

ONI BĘDĄ REPREZENTOWAĆ GMINĘ ŻEGOCINA W ELIMINACJI POWIATOWEJ

Drużyna PSP Rozdziele.

Drużyna PG w Łąkcie Górnej.

K. Kmiecik, J. Orzeł i W. Zapiór - zwycięzcy wśród szkół podstawowych

M. Mróz, Ł. Cabała, P. Kamionka  - najlepsi wśród gimnazjów.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]