ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W BYTOMSKIEJ SZKOLE

Spotkanie z sprawie ZPB..

Uczestników spotkania powitała Pani Dyrektor B. Janicka - Mikus.

Uczestncy spotkania w bytomskiej szkole.

    W dniu 17 marca 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. św Mikołaja w Bytomsku odbyło się spotkanie z partnerami współpracującymi w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, którego celem będzie uzyskanie
przez szkołę Certyfikatu "Szkoły - promującej bezpieczeństwo". Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: nadkom. Izabela Ciarka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, asp . Leszek Machaj z Komendy Powiatowej Policji w Bochni, mł. asp. Marcin Daniec - dzielnicowy z Posterunku Policji w Żegocinie, kpt. Witold Sajak - z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Gminny Psycholog - Pan Czesław Pączek oraz Radna Gminy Żegocina Pani Lucyna Nowak. Niestety z racji obowiązków służbowych nie mógł przybyć na spotkanie Wójt Gminy Żegocina pan Jerzy Błoniarz oraz sołtys wsi Bytomsko pan Ignacy Rożnowski.
    Spotkanie prowadziła nadkom. Izabela Ciarka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która przedstawiła zebranym w bytomskiej sali gościom, nauczycielom , rodzicom i dzieciom nie tylko rys historyczny projektu ZPB w Polsce, ale również algorytm postępowania, cele, założenia, przykładowe działania oraz efekty.
    Następnie swoją prezentację przedstawiła nauczycielka bytomskiej szkoły - Pani Katarzyna Kaszuba - koordynator programu. Zaprezentowała dotychczasowe osiągnięcia szkoły, a także przedstawiła wyniki przeprowadzonych wcześniej ankiet oraz priorytetowe zadania, jakie zostały założone w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.
    Głos zabrał także asp. Leszek Machaj, który podziękował za przybycie wszystkim zebranym i pochwalił dotychczasowe pomysły i osiągnięcia bytomskiej podstawówki. Zwrócił również uwagę na bardzo dobrą współpracę szkoły z organami policji.
    Jako ostatni wypowiadał się kpt. Witold Sajak, który podkreślił duże znaczenie działających w szkole Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obiecał wsparcie ze strony Państwowej Straży Pożarnej.

ZPB w PSP w Bytomsku - spotkanie pierwsze. ZPB w PSP w Bytomsku - spotkanie pierwsze.
ZPB w PSP w Bytomsku - spotkanie pierwsze. ZPB w PSP w Bytomsku - spotkanie pierwsze.
ZPB w PSP w Bytomsku - spotkanie pierwsze.

  Spotkanie to było pierwszym, ale jednym z wielu, które już niebawem odbędą się w ramach kolejnych etapów projektu. Końcowym efektem ma być rzeczywista poprawa bezpieczeństwa w bytomskiej szkole i w jej otoczeniu, na dowód czego placówka ta otrzyma specjalny certyfikat. Do tego tematu jeszcze powrócimy.

[wstecz]