NA IX. DIECEZJALNYM FORUM RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II

Na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II.

Na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II.

Delegacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II.

     W dniu 11 marca 2010 r. odbyło się już IX Diecezjalne Forum Szkół im. Jana Pawła II. Miejscem spotkania było Wyższe Seminarium Duchowe w Tarnowie, a patronat nad nim sprawował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Organizatorem była Społeczna Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej, której przewodniczacą jest pani Halina Węgrzyn a asystentem kościelnym ks. Paweł Staboch. W spotkaniu brała udział delegacja Zespołu Szkół z Łąkty Górnej noszącego imię Jana Pawła II w składzie: dyrektor Jan Rosiek, siostra Barbara Białas, nauczycielka Wiesława Kruczyńska - Stary oraz poczet sztandarowy: Małgorzata Kamionka, Klaudia Hejmo oraz Bartłomiej Gomułka.
    Przedstawiciele Zespołu Szkół z Łąkty Górnej prezentowali dorobek szkoły związany z pracą wokół nauki Patrona Rodziny Szkół. Oprócz nich prezentowały się także cztery inne szkoły tj. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Łoniowej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego z Nowych Żukowic, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II z Gromnika oraz Gimnazjum Nr 6 im. Jana Pawła II z Tarnowa.
    W programie spotkania miała miejsce "Droga Krzyżowa z Janem Pawłem", którą przeprowadził ks. Prałat Stanisław Wojdak. Modlitwie towarzyszył krzyż, który trzymał Ojciec Święty podczas ostatniej drogi krzyżowej w Rzymie w 2005 roku na kilka dni przed swoją śmiercią. Ponadto o godz. 12 odmówiony został Anioł Pański w intencji Ojca Świętego, a zaraz po nim odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem księdza biskupa. Uczestnicy spotkania wysłuchali także koncertu pt. "Tylko Bóg" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II z Krynicy.
    Następne spotkanie Rodziny Szkół odbędzie się we wrześniu tym razem w Gródku nad Dunajcem.
Do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II należy ok. 80 placówek oświatowych. Została ona powołana na mocy dekretu biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca z dnia 4 sierpnia 2006 r. Mogą do niej należeć szkoły z terenu diecezji tarnowskiej, które noszą imię Jana Pawła II. Celem istnienia Diecezjalnej Rodziny jest zachowanie i owocne korzystanie z dziedzictwa Sługi Bożego Jana Pawła II poprzez przybliżanie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży jego życia i myśli.

Na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II. Na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II.
Na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II. Na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II.
Na IX. Diecezjalnym Forum Szkół im. Jana Pawła II.

Tekst i foto: W. Kruczyńska - Stary

[wstecz]