JAKI PATRON DLA BURSY SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO W BOCHNI ?

  Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni.

   We wrześniu 2011 roku Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni będzie obchodziła jubileusz dziesięciolecia swego istnienia.
    Jest to placówka, która została założona na bazie Internatu Liceum Pedagogicznego przemianowanego w latach 70 - tych dwudziestego wieku na internat Zespołu Szkół Budowlanych.
    Jest placówką "bezimienną". Dlatego cennym akcentem zwieńczającym jubileusz powstania byłoby nadanie jej imienia.

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni.

     Poprzez wybór patrona bursa:

  • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych placówek,

  • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,

  • w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem, \

  • wchodzi do rodziny szkół i instytucji oświatowych o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),

  • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,

  • wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

     Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może on być przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany. Przy wyborze społeczność placówki musi kierować się rangą i rolą jaką odgrywa bursa w środowisku.
    Imię - patron powinno nawiązywać do historii lub współczesności Polski lub Bochni, jej regionu, osiągnięć, ważnych kart historii lub zamiarów na przyszłość. Może to być osoba, instytucja lub wydarzenie.Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność placówki gwarantuje dumę i satysfakcję.
     W wyborach będzie brała udział społeczność lokalna, uczniowie miszkający w placówce, ich rodzice oraz pracownicy bursy. Społeczność lokalna i rodzice uczniów będą mogli uczestniczyć w wyborze patrona poprzez przedstawienie swoich propozycji.
     Kandydatury będzie można zgłaszać do 31 maja 2010 r. na adres pocztowy: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67 lub emailowy: patron.bursabochnia@vp.pl  lub osobiście, do skrzynki znajdującej się w hollu budynku bursy.
     Od 1 września do 10 października 2010 r. odbędą się prezentacje i demokratyczne wybory kandydata na patrona.
Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyników wyborów złożony zostanie wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni celem nadania imienia placówce. Planowany termin uroczystości nadania imienia to październik 2011 roku.
     Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej: www.bursa.bochnia.prv.pl.

  

[wstecz]