Programy profilaktyczne w GZOZ Żegocina.

    W Ośrodku Zdrowia w Żegocinie prowadzone są aktualnie cztery ważne programy profilaktyczne: profilaktyki gruźlicy, profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki zakażeń pneumokokowych i menigokokowych u dzieci oraz profilaktyki raka szyjki macicy. Przedstawiamy założenia tych programów, zachęcając do skorzystania z propozycji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie.

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

     Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie zaprasza na bezpłatne badania w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.       Zapraszamy pacjentów:
- urodzonych w następujacych rocznikach: 1975, 1970, 1965, 1960, 1955, którzy w ostatnich pięciu latach nie korzystali z tego programu u świadczeniodawcy oraz u innych swiadczeniodawców,
- osoby nie leczace się dotychczas z powodu chorób układu krążenia, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego,
- zdeklarowanych do lekarzy w GZOZ żegocina
    
    W ramach programu wykonujemy:
    - badania biochemiczne: cholesterol, hdl, ldh, tg, cukier z krwi żylnej,
    - badanie lekarskie, pomiar ciśnienia, bmi,
    - edukacja zdrowotna.
      Rejestracja osobiście lub telefonicznie w Ośrodku Zdrowia w Żegocinie w godzinach od 8.00 do 18.00 tel. (14)6132034.

                                                                                 Program trwa do 30.06.2010 r.

PROFILAKTYKA GRUŻLICY

     Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie zaprasza do programu profilaktyki gruźlicy pacjentów, którzy:
- ukończyli 18 rok życia,
- nie posiadają w wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,
- nie byli poddani badaniu ankietowemu w ramach profilaktyki gruźlicy w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
- są zdeklarowani do pielęgniarek w GZOZ w Żegocinie

    W ramach programu:
- przeprowadzony zostaje wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
- przeprowadzona jest edukacja zdrowotna pacjenta,
- pacjent zostaje zakwalifikowany do grupy ryzyka i poinformowany o dalszym postępowaniu

    Pacjenci mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie w Ośrodku Zdrowia w Żegocinie w godzinach od 8.00 do 18.00.

                                                                                  Program trwa do 30.06.2010 r.

PROFILAKTYKA ZAKAZEŃ PNEUMOKOKOWYCH I MENINGOKOKOWYCH U DZIECI

    Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni i Urzędem Gminy w Żegocinie realizuje program profilaktyczny zakażen pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży.
   
    Do wzięcia udziału w programie zapraszamy:
    - dzieci z rocznika 2008 r.
    - młodzież z rocznika 1994 r.

    Rejestracja osobiście lub telefonicznie w ośrodku zdrowia w żegocinie w godzinach od 8.00 do 18.00.

                                                                                   Program trwa do 30.12.2010 r.

PROFILAKTYKA RAKA SZYJKI MACICY

    Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie zaprasza na bezpłatne badania w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.
    Zapraszamy pacjentki w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich trzech latach nie korzystały z tego programu u świadczeniodawcy oraz u innych świadczeniodawców.

    W ramach programu wykonujemy:
    - pobieranie materiału do badania cytologicznego

    Rejestracja osobiście lub telefonicznie w Ośrodku Zdrowia w Żegocinie w każdy wtorek w godzinach od 11.00 do 18.00
telefon (014) 6132034

                                                                                 Program trwa do 30.06.2010 r.

[wstecz]