POWSTANIE PUNKT WIDOKOWY NA PRZEŁĘCZY "WIDOMA"

  Miejsce powstania punktu widokowego "Widoma".

Szkic planowanego punktu widokowego.
Miejsce powstania punktu widokowego "Widoma". Szkic planowanego punktu widokowego.

     Niebawem Gmina Żegocina wzbogaci się o kolejny element infrastruktury turystycznej. Będzie nią punkt widokowy na Przełęczy Widoma (535 m n.p.m.) w Rozdzielu. W tym miejscu zatrzymuje się wielu turystów wędrujących niebieskim szlakiem w kierunku góry Kamionna, jadących rowerami po wyznaczonej tu Żegocińskiej Trasie Rowerowej oraz kierowców przejeżdżających drogą wojewódzką E-965. Do zatrzymania się w tym miejscu kuszą przepiękne widoki w dookólnej (360 stopni) panoramie.
    Dzięki możliwości dofinansowania tego przedsięwzięcia przez program "Małych Dotacji" z LGD "Dolina Raby" pojawiła się wreszcie szansa na godne urządzenie tego miejsca, które obecnie "straszy dzikością" i dużą ilością porzuconych śmieci.
    Projektowany punkt widokowy zlokalizowany będzie na działce nr 238 w Rozdzielu przy drodze gminnej, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 965 Bochnia - Limanowa. Za zlokalizowaniem punktu widokowego w tym właśnie miejscu przemawiają następujące argumenty:
- położenie geograficzne na Przełęczy Widoma, na pograniczu dwóch pasm Łososińskiego i Beskidu Wyspowego,
- atrakcyjność widoków na Tatry i Beskid Wyspowy oraz Gorce w stronę południową oraz pasmo Łopusze, Pogórze Bocheńsko - Ciężkowickie oraz wsie: Żegocina, Muchówka, Kopaliny w stronę północną,
- istniejący zjazd z drogi wojewódzkkiej na drogę gminną.
    Punkt widokowy zaprojektowano w kształcie koła o średnicy 6,5 m. Do koła przylega chodnik o szerokości 3,5 m łączący z drogą gminną. Z boku zaprojektowano parking dla trzech samochodów osobowych. Wyjazd z parkingu na drogę gminną
Nawierzchnia punktu i chodnika z łupka piaskowcowego na podsypce piaskowo-cementowej z obramieniem wystającym ponad powierzchnię 15 cm. Nawierzchnia parkingu z płyt betonowych ażurowych bez obramienia. Dwie ławki parkowe ustawione w kierunku ekspozycji krajobrazowej. Dwa kosze na śmieci ustawione pomiędzy chodnikiem, a parkingiem.
Dwie gablotki metalowe o wymiarach 150 i 30 x 5cm na metalowych słupkach wysokości 1 m będą ustawione na obrzeżu koła punktu widokowego na kierunkach widoków na Tatry, Beskid Wyspowy i Gorce oraz na pasmo Łopusza i Pogórze Bocheńsko-Ciężkowickie. W gablotkach będą fotografie panoramiczne odpowiednich widoków z opisem krajobrazowo - geograficznym. Celem projektu jest podkreślenie charakterystycznego punktu regionu jako atrakcji turystycznej jak również szerzenie edukacji krajoznawczej.

Panorama z punktu widokowego "Widoma" w kierunku południowym.
Panorama z punktu widokowego "Widoma" w kierunku południowym. Foto 3 marca 2010 r.

[wstecz]