Oferta

DO 31 MARCA 2010 TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU
"Przygotowanie kadr do budowy sieci szerokopasmowych w Małopolsce".

    Zapraszamy pracujące osoby dorosłe, mieszkające i/lub pracujące na terenie województwa małopolskiego, zainteresowane podnoszeniem - poza godzinami pracy - swoich kompetencji zawodowych, na kursy zawodowe umożliwiające zdobycie umiejętności/wiedzy/uprawnień związanych z:
A. zarządzaniem projektem i zasobami ludzkimi oraz obsługą programu AutoCad;
B. obsługą wiertnicy, tworzeniem instalacji światłowodowych i elektrycznych;
C. obsługą koparki klasy III i wiertnicy;
D. obsługą piły do cięcia asfaltu i betonu oraz ubijaka;
E. obsługą podestów ruchomych i do pracy na wysokościach poziom II;
F. urządzeniami radiowymi wykorzystywanymi w telefonii komórkowej oraz uprawnieniami do pracy na wysokościach poziom II.

UCZESTNICY POKRYWAJĄ JEDYNIE 10% WARTOŚCI CAŁEGO KURSU!

Szczegółowe informacje:
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2( I piętro), 33-100 Tarnów
tel/fax: 014 656 38 98 wew. 23
www.fundacjatarnowskiego.pl
e-mail: barbara.kaplonska@gmail.com

Oferta

[wstecz]