MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W GMINIE ŻEGOCINA

 Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZS w Żegocinie.

 Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZS w Żegocinie.
Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZS w Żegocinie.

     Od 50 lat w świecie i od 20 lat w Polsce  22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W tym dniu ludzie w wielu krajach, również i w Polsce, prowadzą działania mające na celu ochronę środowiska, pokazują jak szanować Ziemię i jej nie szkodzić. Celem tego święta jest promocja ekologii w społeczeństwie i wskazywanie pożądanych postaw ekologicznych. Organizatorzy tego dnia uświadamiają ludziom, w jak wielkim niebezpieczeństwie jest nasza planeta, ile czyha na nią zagrożeń w związku z działalnością człowieka. Po raz pierwszy obchody Dnia Ziemi miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco 21 marca 1970 roku. W Polsce zaczęta świętować ten dzień 20 lat później, w 1990 roku.
    Na terenie Gminy Żegocina do akcji włączyły się szkoły. W przeddzień Światowego Dnia Ziemi, tj.
21 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie odbył się uroczysty apel, przygotowany przez członków szkolnego koła geograficznego. Nad organizacją i przebiegiem czuwały nauczycielki - panie Stanisława Łach i Dorota Kłósek. Tegoroczny Dzień Ziemi w szkole obchodzony był pod hasłem: "Ratujmy naszą planetę". Przewodnicząca koła geograficznego Małgorzata Leś w referacie wprowadzającym, przedstawiła historię obchodów Dnia Ziemi na świecie i w Polsce. Następnie uczniowie zaprezentowali krótką inscenizację pt. "Sąd nad człowiekiem", który przez wiele lat niszczył lasy, wodę, powietrze, glebę i zwierzęta. Uczestnicy apelu wysłuchali pięknych recytacji i popisów wokalnych uczniów, które powinny wzbudzić przynajmniej refleksję nad problemem ochrony naturalnego środowiska człowieka.

 Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZS w Żegocinie.  Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZS w Żegocinie.
Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZS w Żegocinie.

   W Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie podobny apel odbył się 22 kwietnia. Apel przygotowała klasa VI pod kierunkiem nauczyciela przyrody - Pani Jolanty Sajdak. Uczennice Angelika Duch i Anna Kominiak odczytały referaty dotyczące ochrony przyrody i środowiska naturalnego po czym wszyscy zebrani mogli oglądnąć prezentację multimedialną dotyczącą poruszanego przez uczennice zagadnienia.
    Dzięki temu wszyscy uczniowie mogli dowiedzieć się, że odpady wytwarzane przez człowieka ulegają rozkładowi w coraz dłuższym czasie, np. chusteczki higieniczne - 3 miesiące, kartony - od 1 roku do 5 lat, plastikowe torby - 20 lat, puszki blaszane - 50 lat, puszki aluminiowe - 80 -100 lat, worki foliowe - 400 lat, plastikowe butelki typu PET - ponad 500 lat, szkło nie ulega rozkładowi, może natomiast być przetwarzane nieograniczona ilość razy. Należy więc segregować odpady ponieważ korzyści z segregacji odpadów jest wiele. Oto kilka z nich: 1 tona makulatury to uratowanie 17 drzew, a jedno drzewo w ciągu roku produkuje tlen dla 10 osób, ze 100 ton makulatury wytworzyć można 90 ton nowego papieru, każda tona odzyskanej makulatury pozwala zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni, 6 puszek ze złomu to oszczędność energii, do której wytworzenia potrzeba 1 litra paliwa, 60 zebranych puszek aluminiowych starczy na wyprodukowanie 1 kg aluminium.
     Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie prowadzili zbiórkę makulatury w okresie ostatnich 2 miesięcy i zebrali ponad 500 kg. Najwięcej zebrała klasa II, IV i VI. Najlepsze klasy i indywidualnie uczniowie zostali nagrodzenie przez koordynatorkę akcji - Panią Jolantę Sajdak.

Dzień Ziemi w PSP w Żegocinie. Dzień Ziemi w PSP w Żegocinie.
Dzień Ziemi w PSP w Żegocinie. Dzień Ziemi w PSP w Żegocinie.
Dzień Ziemi w PSP w Żegocinie.

    Z kolei dzień po Święcie, tj. 23 kwietnia 2010 roku, podobny apel odbył się w PSP w Bytomsku.  Przebiegał pod hasłem: "By Ziemia pozostawała piękna i zasobna". Krótkie przedstawienie teatralne przygotowali uczniowie klasy IV pod kierunkiem Pani Beaty Zapart. Dzieci samodzielnie przygotowały scenografię i potrzebne rekwizyty.
    W inscenizacji zostały poruszone problemy dbałości o otaczające nas środowisko. Celem przedstawienia było kształtowanie więzi emocjonalnej uczniów z przyrodą oraz uświadamianie im zagrożeń spowodowanych złym stanem naszego otoczenia. Po zakończonym apelu wszystkie klasy ze swoimi wychowawcami wyruszyły w teren, aby posprzątać wieś.

  Uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi w PSP w Bytomsku.   Uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi w PSP w Bytomsku.
  Uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi w PSP w Bytomsku.   Uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi w PSP w Bytomsku.
Uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Ziemi w PSP w Bytomsku.

    W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Rozdzielu odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Koła Łowieckiego "Las" - p. Anną Gawłowicz - Pawełek i jej synem Arkadiuszem Gawłowiczem. Tematem prelekcji była bioróżnorodność w ekosystemie leśnym. Goście w ciekawy sposób opowiadali o lesie i jego mieszkańcach, o pracy myśliwego, która nie ogranicza się tylko do polowań. Obowiązkiem myśliwego jest dbanie o utrzymanie równowagi biologicznej i bioróżnorodności w ekosystemie leśnym ( odstrzał chorych i słabych osobników, likwidowanie wnyków i sideł) oraz dokarmianie zwierzyny. Szczególną atrakcją dla młodzieży były trofea łowieckie oraz broń myśliwska.
    Uczniowie wykazali się znajomością zagadnień związanych z tematyką spotkania, za prawidłową odpowiedź byli nagradzani piórami bażanta. Z tego spotkania uczniowie wyszli w pełni przekonani, że przyroda to nasze wspólne dobro, o które należy dbać i troszczyć się dla siebie i przyszłych pokoleń.

Spotkanie z członkami Koła Łowieckiego "Las". Spotkanie z członkami Koła Łowieckiego "Las".
Spotkanie z członkami Koła Łowieckiego "Las". Spotkanie z członkami Koła Łowieckiego "Las".
Spotkanie z członkami Koła Łowieckiego "Las". Spotkanie z członkami Koła Łowieckiego "Las".
Spotkanie z członkami Koła Łowieckiego "Las".

[wstecz]