STOP DLA ŻYWNOŚCI MODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE

 Akcja "Stop GMO" w Żegocinie.

Akcja "Stop GMO" w Żegocinie.

    Nie 15 kwietnia 2010 roku - jak zapowiadano pierwotnie - ale dopiero 27 kwietnia 2010 r. (zmiana terminu spowodowana była żałobą narodową, ogłoszoną po katastrofie lotniczej polskiego samolotu rządowego, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem), o godzinie 10.30 przed budynek Urzędu Gminy w Żegocinie zajechał autobus. Czerwone duże napisy "STOP GMO" wystawione we wszystkich oknach bocznych autokaru pokazywały, że to ten autobus jeżdżący po całej Polsce w ramach akcji "Giną pszczoły - Stop GMO - Czerwony Autobus w drodze". Pojazd ten wyposażony został w sprzęt do wyświetlania filmów i prezentacji. Od 14 kwietnia objeżdża polskie wsie, miasteczka i miasta. Zaproszeni do autobusu mieszkańcy mogą obejrzeć w nim filmy i prezentacje oraz wysłuchać wykładów na temat zagrożeń GMO.
    W Żegocinie tę akcję informacyjną zorganizowali wspólnie: Urząd Gminy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości. Niedługo po przyjeździe autokaru pojawili się pierwsi zainteresowani tematem. Byli to głównie rolnicy i pszczelarze. Wraz z wychowawczynią przybyli także uczniowie klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie.

Akcja "Stop GMO" w Żegocinie. Akcja "Stop GMO" w Żegocinie.
Akcja "Stop GMO" w Żegocinie. Akcja "Stop GMO" w Żegocinie.
Akcja "Stop GMO" w Żegocinie. Akcja "Stop GMO" w Żegocinie.
Akcja "Stop GMO" w Żegocinie. Akcja "Stop GMO" w Żegocinie.
Akcja "Stop GMO" w Żegocinie.

    GMO - organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych. Innymi słowy genetyczna modyfikacja, w przypadku GMO, oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Ingerencja ta powoduje powstanie wielu zagrożeń dla zdrowia, życia, gospodarki. Dlatego już 7 krajów UE wprowadziło całkowity zakaz na genetycznie modyfikowane uprawy. Rośnie też gwałtownie liczba regionów, które deklarują się strefami wolnymi od GMO (196 regionów typu polskie województwa, 4567 regionów typu polskie powiaty i/lub gminy).
      W czerwcu 2004 ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi włączyła się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy "Europa wolna od GMO" walcząc o "Polskę wolną od GMO". Organizacja ta prowadzi różne rodzaje działalności, których celem jest ukazywanie zagrożeń związanych z produkowaniem żywności modyfikowanej genetycznie.

Strefa wolna od GMO. Polska wolna od GMO.

    Główni organizatorzy akcji - Fundacja ICPPC (International Coalition To Protect The Polish Countryside - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi", której siedziba znajduje się w Stryszowie, przysłali do organizatorów akcji w Żegocinie podziękowanie o następującej treści: "Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za zorganizowanie i udział w akcji "Giną pszczoły - STOP GMO - Czerwony Autobus w drodze". Dzięki Państwa zaangażowaniu wielu ludzi dowiedziało się o zagrożeniach jakie niosą ze sobą genetycznie modyfikowane organizmy".
    Poinformowali także, że kolejną akcją, która będzie prowadzona na terenie całej Polski jest akcja "Zadaj pytania Posłom i Senatorom". Pytania dotyczą stanowiska jakie dany Poseł lub Senator zajmuje w sprawie GMO, przyszłości polskiego rolnictwa i zdrowia Polaków. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj >>>
    Proszą także o dalszą pomoc w walce o Polskę wolną od GMO i zachęcają do przystąpienia do Koalicji "Polska Wolna od GMO". Aby to uczynić wystarczy wypełnić formularz znajdujący się w załączniku, własnoręcznie podpisać i przesłać zeskanowany e-mailem, faksem na numer: 338797114 lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja ICPPC, 34 - 146 Stryszów 156.
    Taką deklaracje już dawno, bo 10 listopada 2004 roku, podpisał Samorząd Gminy Łapanów. Może i Żegocina, której przecież zależy na promowaniu zdrowej żywności przyłączy się do Koalicji ? Przeprowadzona akcja "Giną pszczoły - Stop GMO - Czerwony autobus w drodze" powinna w tym pomóc.

Stop GMO.

SERWIS POLSKA WOLNA OD GMO >>>

STOP GMO >>>

[wstecz]