Z RODZICAMI O PRZEMOCY I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 Pogadanka dla rodziców w ZS w Łąkcie Górnej.
Pogadanka dla rodziców w ZS w Łąkcie Górnej.

  W dniu 20 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej, w trakcie wywiadówki semestralnej, funkcjonariusze Posterunku Policji w Żegocinie: mł. asp. Zbigniew Pławecki oraz mł. asp. Marcin Daniec przeprowadzili pogadankę dla rodziców uczniów na temat zagrożeń występujących wśród dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności jaką mogą ponieść nieletni za popełnione czyny karalne.
    W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące czynu karalnego, demoralizacji wśród nieletnich, odpowiedzialności karnej, konsekwencjach jakie mogą występować w przypadku skierowania sprawy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Poruszono również temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będącej po zajęciach szkolnych, a przebywającej na terenie boisk sportowych oraz innych miejscach publicznych.
    Kolejnym omówionym tematem było stosowanie przemocy wśród uczniów, jak również występowanie przemocy w miejscach zamieszkania.

     Na zakończenie spotkania poproszono rodziców o zwiększenie nadzoru nad młodzieżą, o zainteresowanie gdzie i z kim przebywają ich pociechy w godzinach wieczorowo nocnych, o reagowanie w przypadku uzyskania informacji dotyczących stosowania przemocy.

Pogadanka dla rodziców w PSP w Żegocinie.

Pogadanka dla rodziców w PSP w Żegocinie.

Pogadanka dla rodziców w PSP w Żegocinie.

    W dniu 29 kwietnia 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie w czasie wywiadówki, funkcjonariusz Posterunku Policji w Żegocinie: mł. asp. Zbigniew Pławecki przeprowadził pogadankę dla rodziców uczniów na temat zagrożeń występujących wśród dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności jaką mogą ponieść nieletni za popełnione czyny karalne.
     W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące zagrożeń jakie niesie ze sobą internet oraz poruszono również temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będącej po zajęciach szkolnych, a przebywającej na terenie boisk sportowych oraz innych miejscach publicznych.
     Kolejnym omówionym tematem było stosowanie przemocy wśród uczniów, jak również występowanie przemocy w miejscach zamieszkania. Na zakończenie spotkania poproszono rodziców o zwiększenie nadzoru nad młodzieżą.
Pani Dyrektor Anna Rogala podziękowała w obecności rodziców Panu komendantowi żegocińskiego Posterunku Policji za wspaniałą i rzeczową współpracę ze szkołą.

[wstecz]