GIMNAZJALIŚCI PISZĄ KOŃCOWY EGZAMIN

 Gimnazjum w Żegocinie - Egzamin Gimnazjalny - 27.04.2010.

Gimnazjum w Żegocinie - Egzamin Gimnazjalny - 27.04.2010.

    W sali gimnastycznej szkoły 47 uczniów z dwóch klas trzecich Gimnazjum w Żegocinie, podopiecznych wychowawców: pani Teresy Dudek i pana Bogdana Bielaka, przystąpiło w dniu 27 kwietnia 2010 roku do swojego pierwszego ważnego egzaminu z wiedzy. Ważnego, bo uzyskany w nim wynik da im określoną liczbę punktów, która może zadecydować o dostaniu się lub nie do wybranej szkoły średniej. Ważne będą także wyniki uzyskane na koniec roku szkolnego (także przelicza się je na punkty) oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych i innych, określonych dokładnie w przepisach. Każda szkoła średnia określa jaki limit punktów jest konieczny, aby być przyjętym do tej szkoły. Jeśli kandydatów jest więcej niż miejsc, wtedy decyduje zasada przyjęcia tych, którzy w tym rankingu znajdą się na miejscach z największą ilościa punktów. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące w Żegocinie określiły już dokładnie te wymagania w zasadach rekrutacji (patrz >>>www.zswzegocinie.republika.pl).
    Ten końcowy egzamin gimnazjalny trwa trzy dni. W pierwszym uczniowie rozwiązywali test humanistyczny, 28 kwietnia test matematyczno - przyrodniczy i 29 kwietnia test z języka obcego.
    Test huministyczny okazał się w tym roku wyjątkowo łatwy. W zestawie było 29 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte - należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. Zadania te oparte były na testach ze Starego Testamentu o wyroku króla Salomona, "Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza o Jurandzie,
powieści J.R.R. Tolkiena "Władca Pierścieni. Dwie wieże". Żadne z pytań nie wymagało znajomości całego utworu. Gimnazjaliści musieli też napisać tekst własny - rozprawkę na temat "Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją". W tym zadaniu uczniowie mieli uwzględnić cechy gimnazjalistów oraz możliwości i konsekwencje wyboru. Ponadto mieli wymienić trzy różne sposoby legalnego wpływania obywateli na decyzje władz gminy i ocenić, który z nich jest najbardziej i najmniej skuteczny.

 Gimnazjum w Żegocinie - Egzamin Gimnazjalny - 27.04.2010.    Gimnazjum w Żegocinie - Egzamin Gimnazjalny - 27.04.2010.
 Gimnazjum w Żegocinie - Egzamin Gimnazjalny - 27.04.2010.  Gimnazjum w Żegocinie - Egzamin Gimnazjalny - 27.04.2010.
  Gimnazjum w Żegocinie - Egzamin Gimnazjalny - 27.04.2010.

[wstecz]