OSTATNIE POŻEGNANIE OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody - kondukt na ulicy Basztowej.

Pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody - kondukt na ulicy Basztowej.

     Cała Polska żegnała Ofiary katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Długą serię pogrzebów rozpoczęło ostatnie pożegnanie Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, które miało miejsce w Krakowie 13 kwietnia 2010 roku. Trudno dokładnie określić, ilu mieszkańców Gminy Żegocina wzięło udział w tej uroczystości pogrzebowej, ale na pewno nie zabrakło ich na Krakowskim Rynku i trasie przejazdu pogrzebowego konduktu Drogą Królewską.
13 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krakowie. 13 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krakowie.
13 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krakowie.

     Skromna delegacja: Wójt Jerzy Błoniarz i ks. proboszcz Leszek Dudziak pojechała do Warszawy, by tam uczestniczyć w pogrzebach przyjaciół Żegociny: Księdza Biskupa Tadeusza Płoskiego i Wiceministra Kultury Tomasza Merty.
    
Uroczystości pogrzebowe Biskupa Polowego Wojska Polskiego Ś.P. gen. broni Tadeusza Płoskiego odbyły się 19 kwietnia 2010 roku przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, naprzeciw Katedry Polowej . Równocześnie żegnano także Jego sekretarza, Ks. płk. Jana Osińskiego. Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. poinformowano o wojskowych awansach i odznaczeniach dla biskupa polowego i księdza pułkownika. Ordynariusz wojskowy, gen. dywizji Tadeusz Płoski został pośmiertnie mianowany na stopień generała broni i odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.      Liturgii sprawowanej przez kilkudziesięciu kapłanów, w tym kilkunastu biskupów, przewodniczył nuncjusz apostolski, abp Józef Kowalczyk. Mszę koncelebrowali min. Prymas Polski abp Henryk Muszyński i metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Hołd dla zmarłych tragicznie duszpasterzy Wojska Polskiego złożył w kazaniu abp Sławoj Leszek Głódź. "Podejmowałeś - klarownym, kompetentnym słowem - walkę o polską pamięć, o sprawiedliwość i uznanie dla zepchniętych na margines bohaterów" - mówił metropolita gdański o zmarłym biskupie polowym. "Chciałeś, aby Polska naszego czasu, była Polską - w Imię Pana. Wierną tradycjom ojczystym, wierze przodów, wartościom, które tworzą jej historyczną tożsamość, pamiętająca o cenie, jaką przyszło nam zapłacić za odzyskaną wolność" - mówił abp Głódź.
    Po zakończonej mszy ciała biskupa Płoskiego i ks. Osińskiego uroczyście zostały przeniesione do Krypty Kaplicy Lotników w Katedrze Polowej WP, gdzie spoczęły na wieki.

Pogrzeb Ś.P. Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego. Pogrzeb Ś.P. Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego.
Pogrzeb Ś.P. Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego. Jerzy Błoniarzprzy trumnie Ks. BpaT. Płoskiego
Pogrzeb Ś.P. Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego. Pogrzeb Ś.P. Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego.
19 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Ks. Biskupa Tadeusza Płoskiego.

    Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Tomasza Merty - Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęły się 20 kwietnia 2010 roku Mszą Świętą w Kościele Świętego Krzyża (Krakowskie Przedmieście) w Warszawie. W uroczystościach brali udział m. in. minister kultury Bogdan Zdrojewski, minister edukacji Katarzyna Hall, były minister kultury Kazimierz Michał Ujazdowski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz, dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro i prof. Władysław Bartoszewski. Tomasz Merta spoczął na cmentarzu parafii św. Zofii Barat przy ul. Poloneza w Warszawie. "Człowiek pewny swego systemu wartości, ale niezwykle otwarty. Wyjątkowo umiał słuchać" - tak o zmarłym powiedział przed mszą dziennikarzom minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Wpisy do księgi kondolencyjnej w Ministerstwie Kultury. Pogrzeb Ś.P. Tomasza Merty.
Pogrzeb Ś.P. Tomasza Merty. Pogrzeb Ś.P. Tomasza Merty.

     Jeden z ostatnich pogrzebów Ofiar Katastrofy miał miejsce w Krakowie. 25 kwietnia 2010 tysiące ludzi, głównie strażaków i ludowców pożegnało posła Wiesława Wodę. W nabożeństwie pogrzebowym uczestniczyły delegacje strażackie z pocztami sztandarowymi z OSP Łąkta Górna, OSP Żegocina i OSP Bełdno. Towarzyszyli im: Ks. Kapelan Strażaków Ochotników Gminy Żegocina Stanisław Szczygieł - proboszcz z Łąkty oraz Prezes Sądu Honorowego ZOW ZOSP RP w Krakowie - Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Swojego Kolegę pojechali pożegnać także członkowie żegocińskiego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
   Po godz. 14.00 spod Barbakanu w kierunku Bazyliki Mariackiej wyruszył kondukt pogrzebowy. Trumna z ciałem zmarłego niesiona była na zmianę przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ludowców z PSL. Konduktowi towarzyszyły setki pocztów sztandarowych strażaków i ludowców. O godz. 15. rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe. Na początku uroczystości w Bazylice wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska przekazała na ręce żony pośmiertne odznaczenie przyznane Wiesławowi Wodzie - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystościach uczestniczył m.in. prezes PSL wicepremier Waldemar Pawlak, przewodniczący Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski, Komendant Główny PSP Wiesław Leśniakiewicz i liczne delegacje ludowców i Ochotniczych Straży Pożarnych. Koncelebrowanej, żałobnej Mszy Świętej przewodniczył Metropolita Krakowski ks. bp Stanisław Dziwisz. Po nabożeństwie, w długim kondukcie, rodzina, przyjaciele, strażacy, samorządowcy, ludowcy odprowadzili tragicznie zmarłego posła na miejsce wiecznego spoczynku w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody. 25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody.
25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody. 25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody.
25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody. 25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody.
25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody. 25 kwietnia - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody.
25 kwietnia 2010 - pogrzeb Ś.P. Wiesława Wody.
[wstecz]