I. MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS PLASTYCZNY
"JAN PAWEŁ II - ODWAGA ŚWIĘTOŚCI W OCZACH MŁODEGO POKOLENIA"

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu - Łąkta Górna - 14.05.2010.

   72 prace plastyczne zgłoszono do I Międzygimnazjalnego Konkursu Plastycznego pt."Jan Paweł II - Odwaga Świętości w oczach młodego pokolenia", zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. 7 maja 2010 roku powołania przez organizatora Konkursu Komisja Oceniająca, pracująca w składzie: prof. Czesław Dźwigaj - przewodniczący, Wanda Silezin, Teresa Białka, Jan Rosiek - członkowie przystąpiła do pracy. Osiem ze zgłoszonych prac nie spełniło wymagań określonych w regulaminie, pozostałe 64 zostały starannie przeglądnięte i poddane ocenie. Prace te wykonali uczniowie ze szkół gimnazjalnych następujących gmin: Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina.
    14 maja 2010 r. w sali gimnastycznej łąkieckiej szkoły odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Przybyli na nią zaproszeni goście, sponsorzy oraz uczniowie laureaci wraz z nauczycielami - opiekunami. Pomysłodawczyni i głównej organizatorce Konkursu - pani Teresie Białce i Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II udało się uzyskać patronat: Pana Profesora Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Pana Marka Nawary - Marszałka Województwa Małopolskiego; Pan Aleksandra Palczewskiego - Małopolskiego Kuratora Oświaty; Pana Jerzego Błoniarza - Wójta Gminy Żegocina oraz Ks. Stanisława Szczygła - Proboszcza Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie. Także liczba sponsorów jest imponująca. Jest to w pełni zrozumiałe, bowiem cele konkursu nakreślone przez organizatorów są bardzo szlachetne. Są to m.in: wskazywanie młodzieży etycznego wzorca – Papieża Jana Pawła II i utrwalenie pamięci o Nim,  pogłębienie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II i wskazywanie na fakty świadczące o Jego świętości; a także kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i wiedzy o wybitnych artystach. Jest jeszcze jeden szczególny cel tego przedsięwzięcia. Otóż wszystkie prace konkursowe przeznaczone będą do aukcji (odbędzie się w Łąkcie Górnej, o terminie powiadomimy), a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na rzecz Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”, działającej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym Kraków - Prokocim. 
     Uroczysta gala w dniu 14 maja 2010 roku składała się z kilku zasadniczych części. Najpierw Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej Pan Jan Rosiek wygłosił słowo wstępne i powitał gości. Potem główna organizatorka i koordynatorka Konkursu - nauczycielka łąkieckiej szkoły - pani Teresa Białka - przypomniała cele konkursu oraz dokonała jego podsumowania. Kolejny fragment uroczystości - to podziękowania organizatorów dla osób i instytucji, które objęły to przedsięwzięcie swoim Patronatem. Otrzymali w dowód wdzięczności piękne dyplomy i kwiaty. Podobnie podziękowano nauczycielom uczniów z wszystkich gimnazjów, które zgłosiły się do konkursu.
    Potem przyszła pora na przerywnik muzyczny. Uczennica Magdalena Kępa zaśpiewała refleksyjny utwór pt. "Zdumienie" - to fragment "Tryptyku Rzymskiego" napisanego przez Karola Wojtyłę - Papieża Jana Pawła II. Była to specjalna dedykacja dla osób i instytucji patronujących oraz sponsorów.

I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.)
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.
I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej. I.Międzygimnazjalny Konkurs Plastyczny w Łąkcie Górnej.

     Po tym występie poproszono o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Oceniającej - prof. Czesława Dźwigaja. Wybitny, pochodzący z Nowego Wiśnicza, polski rzeźbiarz, autor wielu znakomitych pomników, dokonał podsumowania konkursu. Wyraził radość z faktu sporego zainteresowania konkursem i nadzieję, że w kolejnej edycji będzie jeszcze więcej prac. Jeszcze większa radość jest z tego, że prace te przeznaczone zostaną do specjalnej aukcji, z której dochód wesprze Fundację "Wyspy Szczęśliwe". Potem wspólnie z panią Teresą Białką oraz dyrektorem szkoły - panem Janem Rośkiem dokonali wręczenia nagród, najpierw osobom wyróżnionym, potem laureatom.
    Kolejny popis artystyczny, tym razem śpiewy i tańce w wykonaniu członków Grupy Młodzieżowej Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta", któremu towarzyszyła Kapela CKSiT w Żegocinie, dedykowane były wszystkim uczestnikom konkursu. Po kilkunastominutowym występie ubranej w krakowskie stroje młodzieży (podopiecznych Pani Agnieszki Zdunek) głos zabrał Wójt Gminy Żegocina - pan Jerzy Błoniarz. Pogratulował pięknej organizacji Konkursu, podziękował nauczycielom i uczniom oraz panu prof. Czesławowi Dźwigajowi, a głównej organizatorce przedsięwzięcia - pani Teresie Białce - przekazał wydawnictwo albumowo - encyklopedyczne o filmach religijnych.
    Po jego przemówieniu uczestnicy spotkania mogli obejrzeć multimedialną prezentację komputerową, przedstawiającą postać prof. Czesława Dźwiagaja oraz jego dzieła sztuki, przede wszystkim liczne pomniki w kraju i za granicą.
   Oglądanie pokonkursowej wystawy, wpisy do kroniki i spotkanie przy stole zakończyło to przedsięwzięcie, przygotowane wielkim nakładem pracy całej społeczności szkolnej z Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Jest nadzieja na to, że konkurs ten będzie kontynuowany w latach następnych.

LAUREACI I WYRÓŻNIENI >>> RELACJA WIDEO >>> SPONSORZY >>>

[wstecz]