OBCHODY 219. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Okolicznościowa część XXXII Sesji Rady Gminy w Żegocinie. Okolicznościowa część XXXII Sesji Rady Gminy w Żegocinie.
Okolicznościowa część XXXII Sesji Rady Gminy w Żegocinie.

    Tegoroczne gminne obchody Święta Narodowego 3 Maja rozpoczęły się w Żegocinie już 30 kwietnia 2010 roku, podczas uroczystej sesji Rady Gminy Żegocina. Zaproszono na nią gości, m. in. dr Teofila Wojciechowskiego, który wygłosił okolicznościowy wykład. Po prelekcji rozpoczęła się dyskusja.
    W tym samym dniu we wszystkich szkołach na terenie gminy zorganizowano okolicznościowe akademie.

Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.

Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.)

Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.

    Druga część obchodów miała miejsce 3 maja, gdy o godzinie 8.30 w kościele parafialnym odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Celebrował ją ksiądz proboszcz Leszek Dudziak, a uświetniły swoja grą i śpiewem: Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie oraz Parafialna Grupa Wokalna "Oaza". Homilię wygłosił ksiądz Roman Łagosz. Mówił o wolności i jej granicach, ale najwięcej czasu poświęcił Matce Bożej - Królowej Polski. Przypomniał, że powierzenie Polski opiece Matki Bożej miało miejsce w czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać
się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną. Tylko część tych ślubów spełnił. Święto obchodzone jest dopiero od 1923 roku, a zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV, a po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.
   Dzień 3 maja nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia Królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.   
   W żegocińskim nabożeństwie
wzięły udział poczty sztandarowe szkół i straży pożarnych. Teksty modlitw czytali: radni: Bogdan Bielak, Jan Marcinek, Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz Gminy oraz dyrektorka Zespołu Szkół w Rozdzielu Alicja Adamczyk - Brózda. Modlono się nie tylko w intencji Ojczyzny, ale także Ofiar Katastrofy Lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. Oddano cześć Matce Boskiej Królowej Polski, a w końcowej części nabożeństwa przemówił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który podziękował Bogi i Matce Bożej za opiekę nad Polską i Żegocińską Małą Ojczyzną. Poprosił także o dalszą opiekę.
    W tym roku, w kościele parafian było mniej niż w latach poprzednich, co mogło być spowodowane deszczową pogodą. Tym większe słowa podziękowania należą się tym, którzy zechcieli w tych warunkach przyjść do kościoła i modlić się. Zwrócił na to uwagę w końcowej części nabożeństwa, ksiądz proboszcz Leszek Dudziak, który podziękował wszystkim włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego nabożeństwa.

Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r. Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.
Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r. Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.
Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r. Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.
Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r. Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.
Święto Narodowe 3 Maja w Żegocinie - 3.05.2010 r.

RELACJA WIDEO >>>

AKADEMIE W SZKOŁACH

PSP W BYTOMSKU >>> ZS W ROZDZIELU >>> PSP W ŻEGOCINIE >>>

[wstecz]