NAJLEPSI MATEMATYCY GMINY ŻEGOCINA ROKU 2010

IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Łąkta Górna - 21.05.2010.
IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Łąkta Górna - 21.05.2010.

    W tym roku, po 25 latach przerwy, matematyka - jako przedmiot obowiązkowy - powróciła na egzamin maturalny. Wśród zdających ten egzamin byli uczestnicy wymyślonego 9 lat temu przez nauczycielki Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Uroczystość finałowa tegorocznej, dziewiątej już edycji Gminnego Konkursu Matematycznego miała miejsce 21 maja 2010 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. Ten dwuetapowy konkurs wyłonił najlepszych matematyków Gminy Żegocina roku 2010 w siedmiu kategoriach wiekowych. Najpierw odbyły się szkolne eliminacje tego konkursu, które wyłoniły najlepszych matematyków, zarówno w najstarszych klasach szkół podstawowych, jak i trzech klasach gimnazjum.
    Najlepsi (78 uczniów) 21 maja 2010 roku, w szkole w Łąkcie Górnej, pisali kolejne testy przygotowane przez nauczycielki matematyki. Rywalizacja była zacięta, poziom wysoki, w dwóch przypadkach trzeba było nawet rozegrać dogrywkę.
    Zanim główna organizatorka tego Konkursu - Pani Katarzyna Dobrzańska - ogłosiła wyniki, a Pan Dyrektor Jan Rosiek wręczył nagrody, rozegrano dodatkowy konkurs zespołowy. Zadaniem zespołów uczniowskich z najstarszych klas szkoły podstawowych i gimnazjów było narysowanie plakatu odzwierciedlającego myśli związane z matematyką. Uczniowie klas trzecich i czwartych ilustrowali słowa "Matematyka nie jest trudna, matematyka nie jest nudna, matematyka uczy i bawi nas". Pięcioosobowa komisja za najlepszą pracę uznała plakat wykonany przez: Natalię Orzeł, Karolinę Wolak i King Wolak z klasy trzeciej PSP w Rozdzielu. Starsi koledzy z klas piątej i szóstej ilustrowali słowa: "Matematykę można zdefiniować jako przedmiot, w którym nigdy nie wiadomo, o czym się mówi, ani, czy to, o czym się mówi jest prawdziwe". Jury najwyżej oceniło plakat uczniów z PSP w Bytomsku: Tomasza Krawczyka, Joanny Kępa i Marcina Rozuma. Gimnazjaliści mieli trudne zadanie, bo poproszono ich o zilustrowanie słów Leszka Kołakowskiego: "Matematyka jest najpotężniejszym intelektualnym wehikułem, jaki kiedykolwiek został skonstruowany, za pomocą którego uciekamy przed czasem, lecz nie ma powodu przypuszczać, że mogłaby kiedyś umożliwić tego rodzaju ucieczkę, jaką ucieleśnia pogoń za absolutem". Zdaniem jury najlepiej poradziła sobie z tym drużyna gospodarzy - Gimnazjum w Łąkcie Górnej: Marcin Piech, Karol Kępa i Adrian Rosiek. Najlepsze drużyny otrzymały w nagrodę słodycze.

IX. Gminny Konkurs Matematyczny.

IX. Gminny Konkurs Matematyczny

Zespoły uczniowskie malują plakaty na konkurs.

IX. Gminny Konkurs Matematyczny

IX. Gminny Konkurs Matematyczny

IX. Gminny Konkurs Matematyczny

IX. Gminny Konkurs Matematyczny

IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Konkurs na najciekawszy plakat.

   Dla uczestników konkursu i ich opiekunów trzykrotnie wystąpił na estradzie zespół taneczny, działający w łąkieckiej szkole, który - choć nie ma jeszcze nazwy - ma już spore umiejętności i za sobą pierwsze występy dla publiczności.

IX. Gminny Konkurs Matematyczny. IX. Gminny Konkurs Matematyczny.
IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Występ zepołu tanecznego.

     Po występie zespołu Pani Katarzyna Dobrzańska dokonała podsumowania konkursu. Poinformowała o zmianach w regulaminie. Dotyczą one m. in. tego, że w każdej kategorii klasowej, przyznawane są osobno tylko dwa wyróżnienia: tytuł Mistrza Matematyki Gminy Żegocina oraz tytuł Wicemistrza Matematyki Gminy Żegocina.
    Oprócz dyplomów laureaci otrzymali także nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz upominki otrzymali zresztą wszyscy uczestnicy konkursu. Dyplomy z podziękowaniami Pan Dyrektor Jan Rosiek wręczył także nauczycielom matematyki przygotowującym uczniów do konkursu. 

IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Wręczenie nagród. IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Wręczenie nagród.
IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Wręczenie nagród i podziękowań. IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Aleksander Janczewski
IX. Gminny Konkurs Matematyczny - Wręczenie nagród i podziękowań.

     W gronie tegorocznych laureatów jest jeden uczeń mający już bardzo duże osiągnięcia w konkursach matematycznych. To Aleksander Janczewski - uczeń klasy trzeciej PSP w Żegocinie, którego wychowawczynią jest Pani Anna Rogala. W roku ubiegłym Alek został laureatem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangurek", który trudny test napisał bezbłędnie. Także w tym roku mamy okazję pogratulować zdolnemu uczniowi, albowiem w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur", w którym biorą udział uczniowie z 33 krajów, znów został laureatem i 16 czerwca br. w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbierze nagrodę. Uczniowi, jego nauczycielce matematyki i rodzicom serdecznie gratulujemy !

 Mistrzowie Matematyki Gminy Żegocina 2010.  Wicemistrzowie Matematyki Gminy Żegocina 2010.
Mistrzowie Matematyki Gminy Żegocina 2010. Wicemistrzowie Matematyki Gminy Żegocina 2010.

Wyniki IX. Gminnego Konkursu Matematycznego:
- Klasa III SP - Mistrz Gminy Żegocina - Aleksander Janczewski (PSP Żegocina, uczeń Pani Anny Rogala), Wicemistrz - Natalia Orzeł (PSP Rozdziele, uczennica Pani A. Brydniak),
- Klasa IV SP - Mistrz Gminy Żegocina - Łucja Kosecka (PSP Żegocina), Wicemistrz - Patryk Kącki (PSP Żegocina - obydwoje są uczniami Pani Krystyny Michalskiej),
- Klasa V SP - Mistrz Gminy Żegocina - Jędrzej Orzeł (PSP Rozdziele), Wicemistrz - Mirosław Pławecki (PSP Rozdziele - obaj są uczniami Pani Bernadetty Gołąb),
- Klasa VI SP - Mistrz Gminy Żegocina - Filip Nożkiewicz (PSP Rozdziele, uczeń Pani J. Sajdak), Wicemistrz - Piotr Rosiek (PSP Łąkta Górna - uczeń Pani Krystyny Mróz),
- Klasa I Gimnazjum - Mistrz Gminy Żegocina - Karol Kępa (PG Łąkta Górna), Wicemistrz - Marcin Piech (PG Łąkta Górna - uczniowie Pani Katarzyny Dobrzańskiej),
- Klasa II Gimnazjum - Mistrz Gminy Żegocina - Szymon Pączek (PG Żegocina), Wicemistrz - Sławomir Twardosz (PG Żegocina - uczniowie Pani Zofii Rogala),
- Klasa III Gimnazjum - Mistrz Gminy Żegocina - Anna Guzik (PG Łąkta Górna), Wicemistrz - Magdalena Kępa (PG Łąkta Górna - uczniowie Pani Katarzyny Dobrzańskiej).

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]