W ŻEGOCINIE POWSTAJE KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie. Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie.
Pani Dyrektor Danuta Pączek podczas powitania gości z Nowego Sącza. Uczniowie żegocińskiego gimnazjum brawami witają gości.

     7 maja 2010 roku do Zespołu Szkół w Żegocinie przybyli goście z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. W trzyosobowej delegacji byli: Komendant KOSG - płk Józef Ostapkowicz, płk Andrzej Ziobrowski - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KOSG oraz kapelan jednostki ppłk ks. Andrzej Gut. Do Żegociny przyjechali na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Wójta Gminy Jerzego Błoniarza, aby sprawdzić czy szkoła dysponuje warunkami do prowadzenia zajęć z Klasą Straży Granicznej, która prawie na pewno zostanie z dniem 1 września 2010 roku utworzona w Zespole Szkół w Żegocinie, a dokładniej w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym.
    Podczas pobytu w Żegocinie goście z Nowego Sącza w asyście Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Olszewskiego oraz Pana Czesława Pączka w auli szkolnej spotkali się najpierw z uczniami klas trzecich żegocińskiego gimnazjum. Pani Dyrektor Danuta Pączek przedstawiła gości, opowiedziała o szkole i auli. Następnie poprosiła o zabranie głosu Pana płk Józefa Ostapkowicza. Komendant sądeckiej  jednostki w swoim wystąpieniu powiedział m. in. - Jesteśmy zaszczyceni tym, że z inicjatywy Państwa istnieje możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o formacji, w której mamy zaszczyt służyć. Podał podstawowe informacje o Straży Granicznej, jej organizacji i zadaniach, zasięgu działania Oddziału Karpackiego, w którym pracuje około 1500 osób. - Myślę, że będzie to bardzo atrakcyjne pod kątem poznawczym. Istnieje szansa, że po zakończeniu nauki w klasie straży granicznej niektórzy będą chcieli takie mundury jak my mamy, założyć. Mamy zamiary, by wspólnie przez trzy lata tę klasę lub klasy prowadzić. Od uczniów będziemy wymagać więcej. Oprócz zwykłych zajęć, jak w każdej klasie liceum, będziemy prowadzić wiele innych zajęć, bardzo przydatnych w dorosłym życiu - powiedział
   Po swoim dowódcy głos zabrał płk Andrzej Ziobrowski, który zajmuje się kształceniem i naborem do służby. Z wykształcenia jest nauczycielem języka polskiego. Mówił głównie o programie dodatkowym w tej klasie. - Program klasy straży granicznej ma na celu wzmocnić u uczniów ducha i ciało w myśl powiedzenia "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Chcemy przybliżyć uczniom codzienną działalność Straży Granicznej. Oprócz zajęć teoretycznych raz w tygodniu przez 2 godziny będzie trzecia - z samoobrony z technikami taktyki i interwencji. Będzie to robione w sali gimnastycznej, z pełnym, wyposażeniem i sprzętem. Uczniowie poznają podstawy prawne związane ze służbą w SG. Poznają także różne rodzaje broni strzeleckiej, środki łączności, nabędą umiejętności związane z poruszaniem się w terenie, musztrą. Bardzo ważna jest sprawność fizyczna, stąd przed przyjęciem do klasy trzeba mieć odpowiednie orzeczenie lekarskie. Postaramy się wspólnie z dyrekcją szkoły i Wójtem wyposażyć uczniów w mundury. Planujemy także tygodniowe obozy przeznaczone na doskonalenie praktyczne nabytych umiejętności. Wszystko to pozwoli w efekcie na bardzo dobre przygotowanie się do przyszłej pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna) -poinformował płk Andrzej Ziobrowski, przyszły nauczyciel zajęć profilowanych w żegocińskiej klasie straży granicznej.
     Głos zabrał także Wójt Jerzy Błoniarz - Po to jesteśmy z Panią Dyrektor, by w naszej szkole wprowadzać pewne innowacje. Wiele przedsięwzięć nam się udało już zrealizować np. utworzyć liceum, szkołę muzyczną. Dobra znajomość prawa, sprawność fizyczna, znajomość języka obcego, umiejętność niesienia drugiemu pomocy - to o realizację tych umiejętności nam chodzi - powiedział Jerzy Błoniarz. Wójt przypomniał, że wielkie słowa podziękowania należą się ks. płk Zbigniewowi Kępie z Ordynariatu Polowego WP za to, że inspirował, namawiał, pomagał w tej sprawie. - Klasa Straży Granicznej to początek, a te są zawsze trudne. Ale nie boimy się wyzwań. Chciałbym, aby nam się wspólnie udało. Panie Pułkowniku ! Melduję, że jesteśmy przygotowani do podpisania umowy - tymi słowami zakończył wystąpienie gospodarz gminy.
    Krótko przemówił także ks. kapelan ppłk Andrzej Gut. - Wzbudźmy w sobie akt wiary, aby te dobre zamiary Pan Bóg pobłogosławił - powiedział i udzielił kapłańskiego błogosławieństwa.
   Po spotkaniu z młodzieżą gimnazjalną goście z Nowego Sącza zostali przez Panią Dyrektor oprowadzeni po szkole i jej pomieszczeniach, tych przydatnych zwłaszcza do realizacji programu klasy straży granicznej. Gościom pokazano pracownię komputerową, szkolną bibliotekę, salę gimnastyczną i szkolną siłownię. Panowie z KOSG wspólnie uznali, że wyposażenie szkoły i warunki do prowadzenia zajęć są dobre, choć część sprzętu (głównie potrzebnego do zajęć w sali gimnastycznej) trzeba będzie przywieźć z jednostki w Nowym Sączu.
    Odbyło się także spotkanie z kadrą pedagogiczną żegocińskiego liceum. Teraz nauczyciele dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania klasy straży granicznej, programie nauczania, dodatkowych zajęciach, wymaganiach wobec uczniów. Nauczyciele zadali także kilka pytań, na które uzyskali odpowiedź. Wyrażono wolę dobrej współpracy.
   Wszystko więc wskazuje na to, że w Liceum w Żegocinie prowadzony będzie nabór do trzech rodzajów klas: klasy z rozszerzoną podstawą programową z języka polskiego, historii, biologii, klasy z rozszerzoną podstawą programową z matematyki, fizyki, geografii oraz klasy straży granicznej z innowacją pedagogiczną. Ta ostatnia jest zupełnie nową ofertą edukacyjną, nową w skali powiatu, bo w Polsce takich klas istnieje już kilkanaście i wszystkie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony absolwentów gimnazjów.
    Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie - Pani Danuta Pączek.  Do spraw związanych z klasą straży granicznej będziemy pewnie powracać wielokrotnie.

Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie. Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie.
Komendant KOSG - płk Józef Ostapkowicz. Przemawia płk Andrzej Ziobrowski.
Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie. Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie.
Jesteśmy gotowi do podpisania umowy - zameldował Wójt J. Błoniarz. Przedsięwzięcie pobłogosławił Ks. ppłk Andrzej Gut.
Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie. W szkolnej bibliotece.
Goście w pracowni komputerowej. W szkolnej bibliotece.
Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie. Dowództwo KOSG z wizytą w Żegocinie.

Na spotkaniu z kadrą pedagogiczna szkoły.

W sali gimnastycznej szkoły.
klasasg11.jpg (19299 bytes) Gazetka z informacjami o rekrutacji.
W szkolnej siłowni. Gazetka z informacjami o rekrutacji.
SERWIS INTERNETOWY KOSG W NOWYM SĄCZU >>> REKRUTACJA DO KLASY SG W ŻEGOCINIE >>>

[wstecz]