Nowe boisko w Rozdzielu.

JEDNO BOISKO GOTOWE - KOLEJNE W BUDOWIE

     W czerwcu 2010 roku dobiegła końca budowa ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy, zlokalizowanego na miejscu poprzedniego, asfaltowego przy budynku Zespołu Szkół w Rozdzielu. Przetarg na realizację tego przedsięwzięcia (łącznie z budową podobnego boiska z Bełdnie) Gmina Żegocina ogłosiła w lutym 2010 roku. Wygrało go Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe - Produkcyjno - Usługowo - Handlowe BUDOMAT Sp. z o.o. z Brzeska, które zdecydowało się zrealizować zadanie za kwotę około 331 tys. zł. Realizacja zadania w Rozdzielu polegała na: wykonaniu robót ziemnych, odwodnienia, wykonaniu podbudowy, ułożeniu nawierzchni z trawy syntetycznej, dostarczenie i zamontowanie urządzeń sportowych (m. in. bramek) oraz budowie ogrodzenia. Prace rozpoczęły się w połowie kwietnia i mimo niesprzyjającej pogody (opady deszczu) posuwały się w bardzo szybkim tempie i około 20 czerwca boisko było gotowe.
    Podczas spotkania pożegnalnego z absolwentami rozdzielskiego gimnazjum Wójt Gminy Żegocina poinformował, że boisko zostało już odebrane i można z niego bez przeszkód korzystać. Należy jednak przestrzegać znajdującego się przy boisku regulaminu oraz troszczyć się o piękny obiekt i nie czynić zniszczeń. Nowe boisko oglądali także radni podczas objazdowej sesji w dniu 30 czerwca 2010 roku.
     Uroczyste otwarcie boiska i jego pobłogosławienie zaplanowano na wrzesień 2010 roku. 

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Rozdzielu. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Rozdzielu.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Rozdzielu. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Rozdzielu.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Rozdzielu. Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Rozdzielu.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Rozdzielu.

   Budowa kolejnego boiska ze sztuczna nawierzchnią, tym razem w Bełdnie, rozpoczęła się około 10 lipca 2010 roku. Boisko to zlokalizowane zostało po prawej stronie drogi powiatowej prowadzącej od skrzyżowania w Bełdnie do Kamionnej, po prawej stronie drogi prowadzącej do starej szkoły. Do tej pory dosyć pochyły teren oczyszczono z zarośli, rozpoczęło się jego równanie. W przetargu ogłoszono, że oprócz robót ziemnych, które właśnie trwają, zostanie wykonane odwodnienie boiska, podbudowa, ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, montaż urządzeń sportowych, ogrodzenie boiska oraz wykonanie dojścia do boiska. Boisko to ma zostać wykonane w terminie do 30 września 2010 roku.

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Bełdnie. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Bełdnie.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Bełdnie. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Bełdnie.
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Bełdnie.

    W ten sposób wszystkie wioski gminy (poza Bytomskiem, gdzie także podejmuje się już działania na rzecz budowy boiska) będą posiadały wielofunkcyjne (możliwość gry nie tylko w piłkę ręczną, mini piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę) boiska ze sztuczną nawierzchnią. W ten sposób samorząd gminny realizuje wymyślone już wiele lat temu hasło "Boisko w każdej wsi". W latach siedemdziesiątych hasło to pozostało na papierze, teraz jest realizowane.

[wstecz]