UCZNIOWIE Z ŁĄKTY WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSU LITERACKIEGO
"CHCĘ CI POWIEDZIEĆ"

   Gala w auli Uniewrsyteckiego Szpitala Dzicięcego w Krakowie - Prokocimiu. Gala w auli Uniewrsyteckiego Szpitala Dzicięcego w Krakowie - Prokocimiu.
Gala w auli Uniewrsyteckiego Szpitala Dzicięcego w Krakowie - Prokocimiu.

    Dnia 18 czerwca 2010 roku w auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu miała miejsce uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród i dyplomów dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Chcę Ci powiedzieć", zorganizowanego przez Oddział Krakowski i Małopolski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z okazji 100-lecia powstania TPD w Krakowie.
    Konkurs był zorganizowany pod Honorowym Patronatem: Jerzego Fedorowicza - Posłana Sejm RP, Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka RP, Stanisława Kracika - Wojewody Małopolskiego, Aleksandra Palczewskiego - Małopolskiego Kuratora Oświaty , Marka Nawary - Marszałka Województwa Małopolskiego, Elżbiety Lęcznarowicz - Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa.
    Zespół oceniający prace literackie (samodzielnie ułożone wiersze lub opowiadania zgodne z tematyką konkursu) pracował w składzie: prof. zw. dr hab. Alicja Baluch - przewodnicząca - Kierownik Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Maria Bujas - Łukaszewska - aktorka, pedagog, założycielka Akademii Dobrych Manier, Wanda Silezin - nauczycielka, organizatorka Ogólnopolskich Konkursów Integracyjnych , Roman Ficek- poeta , Prezes TPD w Krakowie wyłonił laureatów spośród dzieci i młodzież szkół przyszpitalnych, sanatoryjnych, placówek sanatoryjnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych TPD , szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce.
    Wśród nagrodzonych znalazło się 10 uczniów ZS im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej: Anna Augustyn i Wiktoria Wrona - klasa II SP, Mateusz Kukla - klasa III SP, Katarzyna Mech- klasa IV SP, Wiktoria Wrona - klasa V SP, Anna Guzik, Magdalena Kępa, Klaudia Kukla, Izabela Ptak, Natalia Zatorska - klasa III Gimnazjum. Uczniów do tego konkursu przygotowali nauczyciele: Teresa Białka, Lucyna Bakalarz, Jan Paruch, Ewa Rosiek, Halina Pączek. Główną nagrodą, oprócz upominków od sponsorów, był specjalnie wydany tomik literacki "Chcę Ci powiedzieć" z utworami literackimi laureatów. Okładkę zaprojektował wybitny rzeźbiarz - Czesław Dźwigaj, który w trakcie tej gali wraz z czterema innymi osobami m.in. z Jerzym Fedorowiczem - aktorem, reżyserem otrzymał Order Uśmiechu od Towarzystwa Przyjaciół Dziecka - Oddział w Krakowie.
    W trakcie uroczystości p. Teresa Białka wręczyła Paniom reprezentującym Zarząd Fundacji na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu specjalne pismo informujące o wynikach pokonkursowej aukcji prac plastycznych, która się odbyła 13 czerwca 2010 roku w kościele parafialnym w Łąkcie i była kontynuowana przez tydzień w ZS w Łąkcie Górnej i zamknęła się kwotą 2130 zł, która została już przekazana na potrzeby tej fundacji. Panie działające w fundacji wręczyły podziękowania dla organizatorów tej aukcji.
    W trakcie tej gali profesjonalnie przygotowanej i prowadzonej nie brakło innych miłych akcentów tj. występu młodzieży w tańcu współczesnym z Akademii Młodzieży w Krakowie; występu młodej zdolnej pianistki, popisów małych krakowiaków, jak też prezentacji strojów rycerskich wraz z pokazem walki oraz czytania wybranych fragmentów z tomiku "Chcę Ci powiedzieć" przez aktora i reżysera Jerzego Fedorowicza.
    Po wręczeniu nagród i dyplomów dla nauczycieli i laureatów można było zakupić sobie ten tomik literacki (w sprawie ewentualnego zakupu można z pewnością kontaktować się z TPD w Krakowie). Zyski ze sprzedaży zasilą Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe".
Uroczystość była bardzo przyjemna, ciekawie zorganizowana , a nagrody - w szczególności tomik - stały się powodem do dumy dla laureatów i całej społeczności szkolnej.

 Gala w auli Uniewrsyteckiego Szpitala Dzicięcego w Krakowie - Prokocimiu. Gala w auli Uniewrsyteckiego Szpitala Dzicięcego w Krakowie - Prokocimiu.
Gala w auli Uniewrsyteckiego Szpitala Dzicięcego w Krakowie - Prokocimiu.  Gala w auli Uniewrsyteckiego Szpitala Dzicięcego w Krakowie - Prokocimiu.
Teresa Białka przekazuje list z informacjami o aukcji. Laureaci z Łąkty Górnej.

Fotorelacja: T. Bialka

[wstecz]