POROZUMIENIE W SPRAWIE KLASY STRAŻY GRANICZNEJ PODPISANE

Podpisywanie porozumienia o współpracy przy tworzeniu klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.
Podpisywanie porozumienia o współpracy przy tworzeniu Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

    23 czerwca 2010 r. w Izbie Tradycji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Klasy Straży Granicznej w LO w Żegocinie. Dokument podpisali: Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk Józef Ostapkowicz, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz i Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie Danuta Pączek. Określa on  zobowiązania każdej ze stron w procesie tworzenia i funkcjonowania tej jedynej w Małopolsce Klasy Straży Granicznej.
    W podpisanym dokumencie Gmina Żegocina zobowiązała się m. in. do utworzenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi Królowej w Żegocinie Klasy Straży Granicznej, realizującej program innowacji pedagogicznej "Klasa Straży Granicznej"; wyrażenia zgody na zatrudnienie przez szkołę funkcjonariuszy wyznaczonych przez Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w celu prowadzenia w klasie SG zająć z zakresu służby granicznej, określonych programem innowacji, wystąpienia do Agencji Mienia Wojskowego z prośbą o nieodpłatne przekazanie umundurowania polowego dla uczniów klasy SG, zapewnienia dodatkowych godzin na realizacją programu innowacji zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.
    Natomiast Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu zobowiązał się m. in. do: wyznaczenia funkcjonariusza, pracownika cywilnego lub emeryta Straży Granicznej z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć w ramach innowacji pedagogicznej "Klasa Straży Granicznej", udzielania merytorycznej pomocy przy organizacji szkolenia specjalistycznego związanego z zagadnieniami służby granicznej, podtrzymywania więzi ze Szkołą poprzez uczestnictwo w życiu szkoły, na uroczystościach szkolnych oraz działaniach obywatelskich.
    Zobowiązania Dyrektora Szkoły dotyczą m. in. zatrudnienia wyznaczonej przez Komendanta KO SG osoby, posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych, organizacji obozów szkoleniowych, współtworzenia programów obozów szkoleniowych, zapewnienia opieki wychowawców na obozach podczas wyjazdów uczniów klasy SG do placówek Straży Granicznej.
    Dokument informuje, że wszelkie koszty uzgodnione pomiędzy Stronami, związane z prowadzeniem klasy SG, w szczególności specjalistycznego uczniów z zakresu szkoleniowych i zajęć strzeleckich, pokryje  Gmina Żegocina ze środków własnych.
   Po podpisaniu porozumienia Wójt Gminy Żegocina wyraził zadowolenie z tego faktu. - Czuje się bardzo wyróżniony, że w tej pięknej sali, w tak znakomitej jednostce, podpisaliśmy porozumienie, które będzie służyło młodzieży, naszej gminie, rejonowi i całej Małopolsce.  Dziękuję Panu Komendantowi Ostapkowiczowi i jego zastępcy, że wspólnie doprowadziliśmy do podpisania tego porozumienia, które nakłada na nas wiele ważnych obowiązków. Chcę życzyć, by w Karpackim Oddziale Straży Granicznej żyło się i wiodło jak najlepiej, aby nasza młodzież korzystała z Waszych wielkich doświadczeń i wiedziała, że jesteście bardzo potrzebni dla Polski i dla naszych małych Ojczyzn - powiedział Jerzy Błoniarz.
    Wpisując się do Kroniki KO SG Pani Danuta Pączek napisała m. in.: "Od 1 września 2010 roku będzie funkcjonowała w Liceum Ogólnokształcącym w   Żegocinie Klasa Straży Granicznej. Pan Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, jego pracownicy, Wójt Gminy Żegocina, nauczyciele Zespołu Szkół w Żegocinie, uczynili wszystko, by taka klasa powstała. Wszyscy mamy nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do lepszego wychowania młodzieży oraz da młodym ludziom wiedzę i umiejętności potrzebne każdemu Polakowi i Europejczykowi".
    Rekrutacja do tej innowacyjnej klasy trwa nadal. W piątek zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Po raz pierwszy w Żegocinie świadectwa otrzymają uczniowie funkcjonującej od roku Szkoły Muzycznej I Stopnia. Utworzenie innowacyjnej Klasy Straży Granicznej jest kolejnym działaniem samorządu gminy i dyrekcji szkoły, mającym poszerzyć ofertę edukacyjną dla młodzieży Gminy Żegocina i gmin sąsiednich.   Wszyscy mają nadzieję, że absolwenci gimnazjów zechcą z tej propozycji skorzystać, bo przecież jest to jedyna tego typu klasa w województwie małopolskim.

Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

 Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

Pani Danuta Pączek wpisuje się do Kroniki KO SG.

Podpisanie porozumienia w sprawie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.
RELACJA WIDEO >>> REKRUTACJA DO KLASY SG W ŻEGOCINIE >>>

[wstecz]