REKRUTACJA DO JEDYNEJ W MAŁOPOLSCE
KLASY STRAŻY GRANICZNEJ

Rekrutacja do Klasy SG LO w Żegocinie. Rekrutacja do Klasy SG LO w Żegocinie.
Trwa rekrutacja do klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie.

      Trwa rekrutacja w Liceum Ogólnokształcącym w Żegocinie ! Absolutną nowością jest klasa mundurowa uruchamiana we współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu ! Program tej klasy zakłada nauczanie języka angielskiego, matematyki i wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym. Oprócz tego zostanie wprowadzony nowy przedmiot "ochrona granicy państwowej z elementami prawa" z bardzo atrakcyjnym programem zajęć praktycznych i teoretycznych (program w załączeniu - zapoznaj się!). Będzie obejmował m. in. samoobronę z elementami taktyki i techniki interwencji, szkolenie strzeleckie, ratownictwo przedmedyczne. W programie klasy są dwa tygodniowe obozy szkoleniowe. W ramach wychowania fizycznego będzie realizowana nauka pływania.
    Absolwent tej klasy otrzyma certyfikat i będzie świetnie przygotowany do zdania egzaminu sprawnościowego, niezbędnego przy rekrutacji do pracy we wszystkich służbach mundurowych: policji, wojsku, straży pożarnej, straży miejskiej, ochronie, służbach więziennych i oczywiście straży granicznej.
    Zapraszamy wszystkich: dziewczęta i chłopców, bo wszyscy pięknie wyglądają w mundurach! Dojazd do Żegociny jest znakomity !
    Zainteresowanych zachęcamy także do przybycia do Żegociny w dniu 13 czerwca 2010 r. na godz. 14.00, na pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.
    Zapraszamy również do tradycyjnego liceum ogólnokształcącego do klas realizujących w zakresie rozszerzonym: język polski, historię, biologię lub matematykę, geografię i fizykę. Zdawalność matury w naszej szkole jest bardzo wysoka, wielu absolwentów podejmuje studia wyższe w renomowanych uczelniach.

W SERWISIE INTERNETOWYM SZKOŁY
PROGRAM ZAJĘĆ W LO - KLASA SG >>> REKRUTACJA DO KLASY SG W ŻEGOCINIE >>>

[wstecz]