Sportowy Turniej Miast i Wsi.

     W ogólnopolskiej imprezie, jaką jest "Sportowy Turniej Miast i Wsi" Gmina Żegocina odnosiła już sukcesy, otrzymując wyróżnienia. Nigdy jednak nie zdobyła medalowego miejsca. Może uda się w tym roku, bo przygotowany i przesłany do organizatorów imprezy harmonogram imprez sportowo - rekreacyjnych jest obszerny. Zgodnie z nim już 26 maja zorganizowane zostały pierwsze imprezy. Inauguracja odbyła się przed południem w najmniejszej wiosce Gminy - w Bytomsku, gdzie nauczyciele wychowania fizycznego z tamtejszej szkoły - Katarzyna Kaszuba i Jan Mikus zorganizowali imprezę pod nazwą "Poprzez sport do zdrowia". Tu właśnie, w Bytomsku" budowana jest kolejna w gminie sala gimnastyczna, która służyć będzie głównie uczniom tutejszej szkoły podstawowej. W innej wiosce - Rozdzielu - niebawem dobiegnie końca budowa kolejnego w Gminie Żegocina boiska ze sztuczną nawierzchnią. Niebawem ruszy budowa podobnego obiektu w Bełdnie. W ten sposób Gmina Żegocina będzie chyba jedyną w Polsce gminą, w której, w każdym sołectwie będzie ogólnodostępne boisko ze sztuczną nawierzchnią.
    W realizacji zaplanowanych imprez sportowo - rekreacyjnych przeszkadza aura. Opady deszczu zmusiły np. organizatorów turnieju piłki nożnej w Łąkcie Górnej do przeniesienia meczów z boiska do sali gimnastycznej. Ale pogoda się poprawia, więc jest nadzieja na to, że uda się w pełni wykanać plan.

Budowa sali gimnastycznej w Bytomsku. Budowa boiska w Rozdzielu.
Budowa sali gimnastycznej w Bytomsku. Budowa boiska w Rozdzielu.
Turniej siatkówki i koszykówki w Bytomsku. Turniej siatkówki i koszykówki w Bytomsku.
Turniej siatkówki i koszykówki w Bytomsku.
Turniej siatkówki w Żegocinie.) Turniej siatkówki w Żegocinie.
Turniej siatkówki w Żegocinie.
Turniej futsalu w Łąkcie Górnej. Turniej futsalu w Łąkcie Górnej.
Turniej futsalu w Łąkcie Górnej.

   Fatalna pogoda tj. ciągłe ulewne deszcze i  rozmokłe boiska spowodowały olbrzymie trudności w realzizacji części zaplanowanych imprez. Pomimo tego sporo udało się zrealizować.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
WYKAZ IMPREZ XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010
GMINA ŻEGOCINA

Data przeprowadzenia imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy Nazwa imprezy Organizator
26.05.2010 r. Żegocina Turniej piłki ręcznej Wojciech Wrona
Łąkta Górna Turniej piłki nożnej Henryk Wrona
Rozdziele Tory sprawnościowe Roman Nożkiewicz
Bytomsko "Poprzez sport do zdrowia" Katarzyna Kaszuba, Jan Mikus
27.05.2010 r. Żegocina Piłka nożna chłopców Wojciech Wrona
Łąkta Górna Siatkówka dziewcząt Wiesława Kruczyńska -Stary
Rozdziele Zabawy - mini siatkówka, mini kometka Anna Brydniak
Bytomsko Turniej kometki i tenis Katarzyna Kaszuba, Jan Mikus
28.05.2010 r. Żegocina Biegi przełajowe - indywidualne Wojciech Wrona
Łąkta Górna Biegi przełajowe Henryk Wrona
Rozdziele Biegi przełajowe Roman Nożkiewicz
Bytomsko Biegi przełajowe Katarzyna Kaszuba, Jan Mikus
29.05.2010 r. Żegocina Piłka siatkowa chłopców Wojciech Wrona
Łąkta Górna Koszykówka Wiesława Kruczyńska-Stary
Rozdziele Pokaz sztuk walki "Takwendo" Roman Nożkiewicz
Bytomsko Piłka siatkowa Katarzyna Kaszuba, Jan Mikus
30.05.2010 r. Żegocina Turniej piłki ręcznej chłopców Wojciech Wrona
Łąkta Górna Halowa piłka nożna Henryk Wrona
Rozdziele  Turniej otwarty piłki siatkowej  Roman Nożkiewicz
Bytomsko Mini piłka koszykowa Katarzyna Kaszuba, Jan Mikus
31.05.2010 r. Żegocina Turniej halowy piłki nożnej Wojciech Wrona
Łąkta Górna Marszobiegi terenowe Wiesława Kruczyńska - Stary
Rozdziele Wycieczki piesze Grażyna Nożkiewicz
Bytomsko "Weekend ze sportem i rekreacją" Katarzyna Kaszuba, Jan Mikus
01.06.2010 r. Żegocina "Dzień Dziecka" Wojciech Wrona
Łąkta Górna "Dzień Dziecka"  Henryk Wrona
Rozdziele "Dzień Dziecka" Roman Nożkiewicz
Bytomsko "Dzień Dziecka"  Katarzyna Kaszuba, Jan Mikus

    

  XVI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin trwać więc będzie od 26 maja do 1 czerwca włącznie. To największa impreza sportu masowego w Polsce. Rozgrywana jest w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. W zaplanowanych imprezach sportowo - rekreacyjnych powinni wziąć udział wszyscy, zarówno przedszkolaki, jak i dzieci, a nawet seniorzy. Przypomnijmy: w poprzednim -  XV Sportowym Turnieju Miast i Gmin uczestniczyła rekordowa liczba 649 miast i gmin sklasyfikowanych, w zależności od liczby mieszkańców, w 6-ciu grupach. Łącznie w imprezach rekreacyjno - sportowych wystartowało prawie 5 mln osób. Dla porównania w czternastej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008 uczestniczyło 555 miast i gmin a wystartowało prawie 3,5 mln osób.
    "Celem głównym Turnieju jest aktywność ruchowa jak największej liczby osób, szczególnie tych, którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie wyjeżdżają na weekendy i wycieczki. Gdy pod patronatem samorządów lokalnych przygotujemy bogaty program sportowo - rekreacyjny, turystyczny i rozrywkowy, gdy w przedszkolach, szkołach, uczelniach, jednostkach wojskowych, ochotniczych hufcach pracy zorganizujemy "Dni Sportu", gdy kierownictwa firm, zakładów pracy i urzędów stworzą warunki dla swojej kadry do aktywnej rekreacji, osiągniemy cel - pisze w liście do wójtów, butmistrzów, prezydentów miast, dyrektorów, trenerów, nauczycieli Mieczysław Borowy - Prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
    Gmina Żegocina rywalizować będzie z innymi w grupie II (od 5 do 7,5 tys. mieszkańców). Jest o co walczyć, bo dla najlepszych gmin imiast przewidziano nagrody finansowe. Są dwa kryteria decydujące o punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę:
1. Porównanie procentowe liczby osób startujących w Turnieju z ogólną liczbą mieszkańców.
2. Środki finansowe miasta lub gminy wydatkowane na kulturę fizyczną - zgodnie z wykonanym budżetem za rok 2009, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wynik łączny będzie sumą punktów uzyskanych w ramach obydwu kryteriów. Nagrodą będzie sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego, który laureaci wybiorą sobie sami. Nagrodzonych zostanie 100 miast i gmin:
- 18 nagród po 10.000,00 PLN (I - III miejsce w każdej grupie),
-  42 nagrody po 5.000,00 PLN (IV - X miejsce w każdej grupie)
-  40 nagród po 5.000,00 PLN (miejsca poza pierwszą dziesiątką) rozdzielonych proporcjonalnie w zależności od liczby startujących miast i gmin w poszczególnych województwach.
    Organizatorzy imprez przygotowanych na terenie Gminy Żegocina apelują o szeroki udział w proponowanych zawodach i turniejach. 

[wstecz]