SŁYNNA WYSTAWA PAPIESKA W ŻEGOCINIE

Wystawa "Cóż powiedzieć ? Żal odjeżdżać !" trafiła także do Żegociny.

    Wystawa "Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!" została przygotowana z okazji 30-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Kuratorem wystawy jest Adam Mazurkiewicz - dyrektor Katolickiego Centrum Kultury w Krakowie, kustoszem zaś Zbigniew Gretka - Prezes SAP. Wystawę opracował graficznie prof. Władysław Pluta, techniczny projekt wykonał Jan Kolanowski. Na planszach przedstawiono ponad 100 dużych fotografii, których autorami są znani fotografowie: Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Arturo Mari, Ryszard Rzepecki, Sylwester Adamczyk, Mieczysław Żbik i Jacek Maria Stroka. Fotografie, w części czarno - białe,  ukazują dzieciństwo, młodość, studia, pracę w czasie okupacji, seminarium, kapłaństwo, biskupstwo, kardynariat, posługę Jana Pawła II oraz ostatnie dni życia Papieża - Polaka.
    Tytuł wystawy, która prezentowana była w wielu miastach Polski, m. in. w październiku 2008 roku na Placu Krasińskich przed Katedrą Polową Wojska Polskiego i Pomnikiem Powstania Warszawskiego w Warszawie, nawiązuje bezpośrednio do ostatnich słów Jana Pawła II, jakie wypowiedział na polskiej ziemi. Papież wyrażał swoją miłość do Ojczyzny - Polski wielokrotnie i przez cały swój długi pontyfikat. Chyba najbardziej wymowna wypowiedź miała miejsce podczas pielgrzymki w 2002 roku, kiedy żegnał się z rodakami na krakowskim lotnisku, ze wzruszeniem powiedział: "Na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!"
    W Żegocinie wspomnianą wystawę zamontowano 12 czerwca 2010 roku, w godzinach popołudniowych. Przywieziono ją z daleka - aż z diecezji radomskiej. Zlokalizowana jest wokół kościelnych murów od strony północnej, zachodniej i południowej. Od razu wzbudziła zainteresowanie parafian. Piękne zdjęcia wzruszają, starszym przypominają wydarzenie znane z relacji telewizyjnych lub osobistego udziału w pielgrzymkach, młodszym z pewnością dostarczają też wiedzy o życiu i działalności Papieża - Polaka.

 Wystawa "Cóż powiedzieć ? Żal odjeżdżać !" trafiła także do Żegociny. Wystawa "Cóż powiedzieć ? Żal odjeżdżać !" w Żegocinie.

Montowanie wystawy przy kościele w Żegocinie.

Fragment wystawy.

Wystawa "Cóż powiedzieć ? Żal odjeżdżać !" trafiła także do Żegociny.

Wystawa "Cóż powiedzieć ? Żal odjeżdżać !"
Wystawa od razu wzbudziła zainteresowanie parafian. Oglądający wystawę w dniu 13 czerwca 2010 r.

[wstecz]