Wybory prezydenckie - II tura.

     Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał podczas głosowania w dniu 20 czerwca 2010 roku ponad 50% ważnych głosów, zarządzona została II tura wyborów prezydenckich. Odbyła się 4 lipca 2010 roku. Znajdujące się w tych samych miejscach lokale wyborcze czynne były w godzinach od 6.00 do 20.00. Takie same były także składy obwodowych komisji wyborczych.
    Do rywalizacji o głosy Polaków stanęło dwóch kandydatów z największą liczbą głosów: Jarosław Kaczyński i Bronisław Komorowski. Na karcie do głosowania znajdoały się nazwiska tylko tych dwóch kandydatów. Umieszczone były w kolejności alfabetycznej. Głos był  ważny wtedy, jeżeli na kartce do głosowania przy nazwisku tylko jednego kandydata, w kratce na to przeznaczonej postawimy znak iks. Natomiast głos nie był ważny jeżeli nie wybierzemy żadnego z kandydatów, jeżeli nie będzie iksów (X) w żadnych kratkach, bądź postawimy znak iks przy obydwu. Głos był nieważny jeżeli iks nie będzie znajdował się w obrębie kratki.
     Na terenie Gminy Żegocina głosowanie przebiegło bez zakłóceń. Jak zwykle, najwięcej osób pojawiło się w lokalach wyborczych po zakończonych w kościołach mszach świętych. 

Głosowanie w Obwodzie nr 4 w Bytomsku. Głosowanie w Obwodzie nr 4 w Bytomsku.
Głosowanie w Obwodzie nr 4 w Bytomsku. Głosowanie w Obwodzie nr 4 w Bytomsku.
Głosowanie w Obwodzie nr 4 w Bytomsku.

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE ŻEGOCINA

Frekwencja - ok. 70%

Kandydat Obwód nr 1
Łąkta Górna

Frekwencja - 65,5%
Obwód nr 2   Rozdziele
Frekwencja - 74,14%
Obwód nr 3
Żegocina i Bełdno

Frekwencja - 70,05%
Obwód nr 4
Bytomsko

Frekwencja - 74,81%

Gmina
Razem

           
Kaczyński Jarosław 663 418 872 351 2304
Komorowski Bronisław 116 69 240 47 472
           
Razem 779 487 1112 398 2776
           

Głosowanie w Obwodzie nr 3 w Żegocinie.

Głosowanie w Obwodzie nr 3 w Żegocinie.

Głosowanie w Obwodzie nr 3 w Żegocinie.

Głosowanie w Obwodzie nr 3 w Żegocinie.

Głosowanie w Obwodzie nr 3 w Żegocinie.

   Pora na krótkie podsumowanie głosowania w Gminie Żegocina. Jej mieszkańcy poszli do lokali wyborczych tłumnie. Frekwencja była, podobnie jak w poprzednim głosowaniu, wysoka (20 czerwca wyniosła ponad 66,45 %, teraz jeszcze wyższa - około 70%). Największym poczuciem obywatelskiej powinności wykazali się mieszkańcy Bytomska. Tutaj frekwencja przekroczyła 74%. Podobnie wysoka była w Rozdzielu. Najniższa frekwencja, podobnie jak w głosowaniu w dniu 20 czerwca była w Łąkcie Górnej - poprzednio 62,09% - teraz 65,5%.
    Nie zmieniły się także preferencje wyborcze. Podobnie, jak w I turze, w Gminie Żegocina zdecydowanie wygrał Jarosław Kaczyński, na którego głos oddało 2304 mieszkańców tj. aż 83% głosujących (w Łąkcie Górnej 85%, w Rozdzielu - 86%, W Bełdnie i Żegocinie - 78%, w Bytomsku - 88%).
   Wyniki wyborów w Polsce są jednak zdecydowanie odmienne. Podała je 5 lipca 2010 roku Państwowa Komisja Wyborcza.
Polacy oddali prawie 17 milionów ważnych glosów. Jarosława Kaczynskiego poparlo prawie 8 milionów Polaków, czyli 46,99 procent glosujacych. Bronisław Komorowski zdobył prawie 9 milionów głosów, czyli 53,01 procent i to on został wybrany w demokratycznych wyborach na kolejnego Prezydenta RP.

[wstecz]