KOLEJNY SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Nagrodzona praca uczennic z Łąkty.

   Dopiero w okresie wakacji dotarła do nas miła informacja od Stowarzyszenia Historyków Sztuki - Oddział Krakowski - organizatorów konkursu plastycznego "Plakat promujący lokalny zabytek". Podstawowe cele tego konkursu to: upowszechnienie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz promowanie edukacji regionalnej; propagowanie w społeczeństwie wiedzy i zamiłowania do sztuki oraz odpowiedzialności za dobra kultury; wykorzystanie potencjału zabytków oraz zainteresowanie zasobami "Małej Ojczyzny"; rozwijanie kreatywności uczestników konkursu; popularyzacja działań plastycznych, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
   W konkursie tym dwie uczennice klasy IV (obecnie już piątej) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej: Agnieszka Krawczyk i Gabriela Pączek zajęły II miejsce.
   Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, bo nadesłano sporo prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Zresztą z samej szkoły w Łąkcie koordynatorka tego konkursu mgr Teresa Białka wysłała wiele ciekawych propozycji wykonanych zarówno przez uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum.
    Uczniowie mieli za zadanie indywidualnie lub w 2-3 - osobowej grupie zaprojektować plakat, który będzie służył promocji zabytku w swojej miejscowości lub okolicy. Mógł to być pomnik, pałac, świątynia, kapliczka, zespół parkowy, cmentarz, znalezisko archeologiczne - wszystko co posiada wartość historyczną, naukową, artystyczną, stanowi pamiątkę kultury. Można było zamieścić hasło reklamowe.
     Nasze laureatki wykonały plakat przedstawiający Figurkę Matki Bożej w Łąkcie Dolnej (jedna z uczennic mieszka w tej miejscowości).

    Jury, w skład którego weszli przedstawiciele zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zdecydowało się przyznać dwa pierwsze miejsca, jedno drugie oraz dwa trzecie. We wrześniu w siedzibie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki odbędzie się wystawa najciekawszych prac. Już teraz można oglądnąć je w Internecie pod adresami:
http://www.deon.pl/deon-cafe/sztuka-na-kolkach/art,33,wyniki-konkursu.html.
lub www.sztukanakolkach.pl.
     Nagrodzone prace zostaną opublikowane także w najbliższym numerze czasopisma "Spotkania z zabytkami".  Serdecznie gratulujemy uczennicom i ich nauczycielce.

[wstecz]