ODNOWY CENTRUM SOŁECTW GMINY ŻEGOCINA 2010

Budowa murku ozdobnego w centrum Żegociny. Budowa murku ozdobnego w centrum Żegociny.
Budowa murku ozdobnego w centrum Żegociny.

    Zmiana wyglądu, a nawet niektórych funkcji centralnych, ważnych z różnych względów miejsc - to tylko niektóre z celów projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, a finansowanego ze środków unijnych (EFRR).
   Gmina Żegocina już od dłuższego czasu systematycznie realizuje przedsięwzięcia, które maja poprawić wygląd, bezpieczeństwo i funkcjonalność miejsc i obiektów na terenie wszystkich sołectw gminy. Przypomnijmy, że pierwsze takie plany zostały opracowane w stosunku do centrum Żegociny już w roku 2001. Autorami koncepcji estetyzacji centrum Żegociny są: Adam Kobiela, Barbara Mirek - Michalska oraz Jan Kożuch. Część pomysłów np. Pasaż "U Żegoty" czy Park Wiejski w Żegocinie, została zrealizowane w latach 2002 i  2003. W kolejnych latach zmieniano dalsze elementy. Zainstalowano ozdobne lampy, zmieniono wygląd dachów np. na sklepie "Jedynka" i budynku Urzędu Gminy w Żegocinie.
    Rada Gminy Żegocina uchwałą nr XX/146/ z dnia 18 marca 2009 roku przyjęła "Plany odnowy sołectw gminy Żegocina na lata 2009 - 2015".   Określają one zadania do realizacji i konkretne przedsięwzięcia, które zostały skonsultowane z lokalnymi społecznościami. Część z określonych tam zadań albo już została zrealizowana, albo jest w trakcie realizacji. Są także zadania, których realizacja ma nastąpić w najbliższych latach.
    W dniu 19 października 2009 r. została podpisana pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Żegocina umowa o dofinansowanie Projektu "Odnowa centrum wsi Żegocina" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat A: Odnowa centrów wsi, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi 813.845,38 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji 542.711,21 zł, wkład własny gminy 271.134,17 zł.
     Realizacja projektu polega na budowie murku zabezpieczającego od strony potoku, remoncie parkingu w centrum wsi, budowie parkingu i chodnika do cmentarza, boiska sportowego oraz punktu widokowego, zakupie ławek parkowych, uporządkowaniu terenów zielonych w centrum wsi, uporządkowaniu parku gminnego - wykonanie alejki spacerowej, nasadzenie drzew i krzewów, uporządkowaniu miejsc postojowych, montażu lamp ulicznych, wykonaniu altanki w Geologicznym Parku Piaskowców Grodziskich, zagospodarowaniu placu przy Pomniku Poległych w II Wojnie Światowej.
    W październiku 2009 roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie prac określonych w projekcie. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego "ZIBUD" z Kamienicy (była jedyną zgłoszoną do przetargu). Wkrótce rozpoczęły się prace, które często utrudniała zła pogoda.
    Możemy właśnie obserwować realizację kolejnych, zaplanowanych zadań. Część z nich  bliska jest zakończenia, np. altanka w Parku Geologicznym w Żegocinie, zagospodarowanie placu przy Pomniku w Żegocinie, które rozpoczęte były na przełomie listopada i grudnia 2009 r. Pozostałe elementy projektu są w trakcie realizacji. Budowany jest ozdobny murek przy powiększanym parkingu na wprost budynku CKSiT w Żegocinie, rozpoczęto modernizację parkingu przy drodze na Przybyszówkę itd. Termin, jaki wykonawca ma do ich wykonania wszystkich zadań, to 30.11.2010 r.
    To nie wszystkie zaplanowane na ten rok zadania, określane mianem "Odnowy Centrum Wsi". Samorządowi Gminnemu udało się bowiem pozyskać dofinansowanie na realizację kolejnych przedsięwzięć, mających uatrakcyjnić Żegocinę i pozostałe wioski. Chodzi tu o modernizację Muzeum Regionalnego w Żegocinie, budowę punktu widokowego na Przełęczy Widoma w Rozdzielu, urządzenie placów zabaw przy przedszkolach w Łąkcie Górnej i Żegocinie i wyposażenie ich w nowe urządzenia, budowę parkingu przy cmentarzu w Żegocinie i budowę chodnika wzdłuż drogi prowadzącej do niego, najprawdopodobniej także modernizację źródełka wody mineralnej w Żegocinie.
    Do tego należy dodać budowę sali gimnastycznej w Bytomsku, budowę od podstaw boiska w Bełdnie, budowę chodników i remnty dróg właściwie w każdej wiosce gminy. Póki co jest na terenie Gminy Żegocina wiele rozkopanych miejsc. Ale kiedy prace zostaną zakończone, na terenie Żegociny i pozostałych sołectw będzie w wielu miejscach piękniej i atrakcyjniej oraz bezpiecznej.

Modernizacja parkingu przy drodze na "Przybyszówkę". Modernizacja parkingu przy drodze na "Przybyszówkę".
Modernizacja parkingu przy drodze na "Przybyszówkę".
To powstania altanka i droga spacerowa do parku. Altanka z grillem w Parku Geologicznym w Żegocinie.
To powstania altanka i droga spacerowa do parku. Altanka z grillem w Parku Geologicznym w Żegocinie.
Modernizacja otoczenia Pomnika w Żegocinie. Modernizacja otoczenia Pomnika w Żegocinie.
Modernizacja otoczenia Pomnika w Żegocinie.
Nowa sala gimnastyczna  w Bytomsku. Początek budowy boiska w Bełdnie.
Nowa sala gimnastyczna  w Bytomsku. Początek budowy boiska w Bełdnie.
WIĘCEJ NA TEN TEMAT

LINK 1

LINK 2

LINK 3

[wstecz]