Początkowy etap remontu dachu kościoła w Żegocinie. Początkowy etap remontu dachu kościoła w Żegocinie.

REMONT DACHU KOŚCIOŁA W ŻEGOCINIE

    25 sierpnia 2010 roku parafianie z dziesiątki Jana Wolaka z Rozdziela rozpoczęli pierwsze prace przy remoncie dachu żegocińskiego kościoła parafialnego. To właściwie drugi etap remontu, bo pierwszym był remont obu wieżyczek na kościele, na których położono nową więźbę i miedzianą blachę. Prace te zakończono w październiku 2009 roku.
    Właśnie rozpoczęty drugi etap remontu obejmuje wymianę elementów więźby dachowej, zmianę pokrycia dachowego i wykonanie obróbek blacharskich. To bardzo trudne i kosztowne prace, ale koniczne, gdyż wiele drewnianych elementów dachu, nie mówiąc już o dachówkach, uległo zniszczeniu. Już wcześniej prowadzono na tym dachu drobne elementy, które na krótki czas zatrzymały wlewanie się wody na sklepienie kościoła. Zrobienie remontu generalnego stawało się jednak coraz bardziej pilne. Po uzyskaniu odpowiednich ekspertyz, wykonaniu dokumentacji fotograficznej sprawa ruszyła z miejsca. Opracowano odpowiednią dokumentację, napisano wniosek o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pozytywnie załatwiony), uzyskano potrzebne zezwolenia i wreszcie można było rozpocząć prace.
    Prowadzenie tych prac zapowiadał już od dawna ksiądz proboszcz Leszek Dudziak. W ogłoszeniach parafialnych mówił: - 
Podobnie jak w latach ubiegłych, podobnie i w tym roku bardzo prosimy o modlitwę, o wsparcie finansowe i pracę z kolejnych "dziesiątek". Ufając słowom Chrystusa: "proście a otrzymacie" będziemy błagać Bożą Opatrzność o potrzebne łaski i Błogosławieństwo Boże na czas remontu dachu. W tej intencji modlono się zwłaszcza w niedzielę 22 sie
rpnia 2010 roku, gdy w Żegocinie przebywał Nuncjusz Apostolski Abp Henryk Nowacki. W kościele wyłożony jest także zeszyt, w którym wpisują się rodziny, pragnące modlitwami wspierać robotników pracujących przy remoncie. 
    Wsparcie finansowe i modlitwy są bardzo potrzebne, bo remont dachu jest dużą i trudną inwestycją i wymaga dobrych warunków pogodowych. Mógł się o tym niedawno przekonać ks. prałat Zdzisław Sadko, który prowadził taki remont dachu Bazyliki Św. Mikołaja w Bochni.

Kościół w Żegocinie - widok od strony plebanii.

Dach kościoła w Żegocinie - widok z kwietnia 2010 r.

Kościół wŻegocinie i jego dach - widok z zewnątrz.

Zniszczone elementy dachu żegocińskiego kościoła.

Zniszczone elementy dachu żegocińskiego kościoła.

Zniszczone elementy dachu żegocińskiego kościoła.

Zniszczone elementy dachu żegocińskiego kościoła.

Zniszczone elementy dachu żegocińskiego kościoła sfotografowane od wewnątrz.

    Nawet kilkudniowe opady deszczu nie przeszkodziły zbytnio przy remoncie dachu. Poszczególne dziesiątki parafian a także pracujace tu firmy, m. in. Dudek - Dachy, swoje zadania wykonywały sprawnie i z dużym zaangażowaniem. Z każdym dniem zwiększała się wielkość dachu krytego nową dachówką. W końcy wykonano także obróbki blacharskie i dach nad nawą główną kościoła wygląda jak nowy.
Remont dachu na kościele w Żegocinie. Remont dachu na kościele w Żegocinie.
1 września 2010 r. 8 września 2010 r.
Remont dachu na kościele w Żegocinie. Remont dachu na kościele w Żegocinie.
13 września 2010 roku prace przy dachu nad nawą główną kościołą zakończone.

[wstecz]