XVI Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010 - puchary i wyróżnienia.

ŻEGOCINA NA PODIUM W XVI TURNIEJU SPORTOWYM MIAST I GMIN

    W środę 22 września na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się uroczyste podsumowanie XVI Sportowego Turnieju Miasti Gmin - największej imprezy sportu masowego w Polsce, rozgrywanej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, promującej zdrowy, aktywny ruchowo styl życia od dzieciństwa do późnej starości, odbywającej się pod honorowym patronatem pana Marka Nawary - Marszałka Województwa Małopolskiego.   
     Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, Wojewódzka Komisja Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Przed rozpoczęciem uroczystości chętni mogli zwiedzić Galerię Czartoryskich w Muzeum Niepołomickim.
    O godzinie 14.00 Burmistrz Roman Ptak przywitał gości. Głos zabrali także Krzysztof Kępa reprezentujący Urząd Marszałkowski, Mieczysław Doskocz z Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich oraz Zofia Czupryna - Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
    Zwycięzcy turnieju otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz indywidualne wyróżnienia. W przerwie imprezy wystąpili znakomici artyści - Roch Modrzejewski oraz Rafał Żółkoś.
    Przypomnijmy, że Sportowy Turniej Miast i Gmin przeprowadzony został na terenie całego kraju, a w województwie małopolskim trwał od 26 maja do 1 czerwca 2010 roku. Wzięły w nim udział 42 miasta i gminy, w tym również gmina Żegocina, która zdobyła  w tym roku ex aequo III miejsce razem z gminą Łapanów w grupie gmin o liczbie mieszkańców
5 - 7,5 tyś.
Dało to jej 16 miejsce w Polsce, na 108 sklasyfikownych gmin. W tej grupie wygrała  gmina Sitkówka - Nowiny z powiatu kieleckiego, licząca 7730 mieszkańców, w której budżet wydany na kulturę fizyczną w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 368 zł (w Żegocinie 150 zł), a w imprezach turniejowych startowało 11294 osoby (w Żegocinie 2108).
    Łącznie - w Małopolsce - w 1931 imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz różnych formach rekreacji ruchowej, wystartowało 263.520 Małopolan. Wszystkie miasta i gminy pomimo niezwykle trudnych warunków atmosferycznych spowodowanych długotrwałymi opadami oraz zagrożeniami powodziowymi realizowały na miarę swoich możliwości bogaty program sportowo-rekreacyjny, turystyczny i rozrywkowy.

Przemawia burmistrz Roman Ptak. Zofia Czupryna - Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
W imieniu Gminy Żegocina wyróżnienia odebrał Wojciech Wrona. W imieniu Gminy Żegocina wyróżnienia odebrał Wojciech Wrona.
W imieniu Gminy Żegocina wyróżnienia odebrał Wojciech Wrona.
Puchar Żegociny. Indywiduaolne wyróżnienie dla Wójta Jerzego Błoniarza.
Ceremonia wręczenia nagród dla laureatów XVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

   Trzecie miejsce - to najwyższa lokata Gminy Żegocina w historii tej imprezy. Oprócz pucharu dla Gminy, indywidualne wyróżnienia otrzymali również Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz oraz nauczyciel Wojciech Wrona za wybitny wkład pracy włożony w organizację tego turnieju.

XVI TURNIEJ SPORTOWY MIAST I GMIN W ŻEGOCINIE

[wstecz]